Valmieras Mākslas vidusskolas pedagogi – Ieva Lapiņa-Strazdīte,  Inese Andersone, Silvija Melnūdre, Dace Brizauska,  III kursa un Ib kursa izglītojamie 2016.gada 21.maijā iesaistījās Valmieras muzeja rīkotajā Starptautiskajā Muzeju nakts aktivitātē ar īpašo tēmu “Durvis”.   
Ar domām par laiku – Valmieras Mākslas vidusskola atzīmē 40.jubileju Ir pagājuši 40 gadi, kopš 1976.gadā dibināta Valmieras mākslas skola. Sestdien, 7.maijā, atzīmējot jubileju, Valmieras muzeja Izstāžu namā atklās skolas audzēkņu darbu izstādi “Laiks”, bet vakarpusē esošie un bijušie pedagogi un direktori, kā arī citi skolas saimei piederīgie tiksies salidojumā. “Skolai ir 40.jubileja, un ir ceturtais gads, kopš esam jaunajā ēkā. Papētot skaitļa četri nozīmi – tas ir maģisks cipars. Tas simbo…
“Mākslas dienu 2016 “ ietvaros Valmieras pilsētas  skolu izglītojamo  komandas veidoja radošos darbus  konkursam “Mākslas Gardēdis”. Konkurss tika organizēts ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu radošumu un izpratni par telpiska objekta veidošanu, kā arī dot savu pienesumu Mākslas dienu 2016 programmai. Katrai dalībnieku grupai līdz 2016. gada 15. aprīlim bija uzdevums izveidot telpisku objektu par tēmu “Mākslas Gardēdis”. Visi “Mākslas Gardēži” sākotnēji tika eksponēti Valmieras Mākslas vidus…
Valmieras Mākslas vidusskolā š.g. 2.aprīlī notika profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” valsts konkursa III kārta. 2015./2016.m.g. Valsts konkursa tēma bija „No tēla līdz dizainam". Konkursa tēma aptver mākslu un dizainu vienojošus aspektus – pētniecību, stilizāciju, formveidi, mākslai un dizainam atšķirīgo, veicinot izglītojamo  telpiskās domāšanas attīstību un prasmi izmantot dažādus materiālus ideju īstenošanā. Konkursa dalībnieki izstrādāja dizaina piedāvāj…
Š.g.16. aprīlī Valmieras Mākslas vidusskolā viesojās skolotāji no Vīlandes Mākslas skolas Igaunijā. Viesi skolā varēja baudīt Atvērto Durvju dienu atmosfēru vērojot atklātās stundas vidusskolas klasēs, tiekoties un daloties pieredzē ar Latvijas kolēģiem, smeļoties idejas radošiem darbiem, aplūkojot skolēnu darbu izstādi. Sarunā ar skolas direktoru Vīlandes skolotāji iepazina skolā piedāvātās mācību programmas, skolas specifiku, aktualitātes un nākotnes vīzijas. Kopā ar  Valmieras Mākslas vidussk…
Valmieras Mākslas vidusskolā š.g. 16.aprīlī notika Atvērto durvju dienas pasākums. Pasākuma ietvaros abiturienti varēja vērot un piedalīties “atvērto mācību stundu” darbā – zīmēt, gleznot, darboties grafikas darbnīcā, šūšanas un aplicēšanas darbnīcā, foto darbnīcā, tādā veidā iepazīstoties ar profesionālās vidējās izglītības programmas ikdienu.  Mazākie audzēkņi un viņu vecāki, kuri interesējās par mācīšanos profesionālās ievirzes izglītības programmā, varēja piedalīties zīmēšanas, gleznošanas u…