Atvērtās durvis

 Valmieras Mākslas vidusskolas Atvērto durvju video skatīties šeit  -  VMV video

afiša
Programma
VMV Atvērtās durvis
VMV Atvērtās durvis - Apģērba dizaina nodaļa
VMV Atvērtās durvis - Apģērba dizaina nodaļa
VMV Atvērtās durvis - Metāla izstrādājumu dizaina nodaļa
VMV Atvērtās durvis - Metāla izstrādājumu dizaina nodaļa
VMV Atvērtās durvis - Foto dizaina nodaļa
VMV Atvērtās durvis - Foto dizaina nodaļa
VMV Atvērtās durvis - Foto dizaina nodaļa
VMV Atvērtās durvis - Grafikas darbnīca
VMV Atvērtās durvis - Grafikas darbnīca
VMV Atvērtās durvis - Gleznošana
VMV Atvērtās durvis - Putnu darbnīca
VMV Atvērtās durvis - atklātās stundas
VMV Atvērtās durvis