DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS 2.kārta AUGUSTĀ

Noslēgusies uzņemšanas 1. kārta un šobrīd profesionālās vidējās izglītības programmās 1. kursos uzņemts 51 izglītojamais.

Dokumentu 2. kārta norisināsies NO 19. LĪDZ 30. AUGUSTAM šādos laikos:

                                                                                                                            P. 10 – 16

                                                                                                                            O. 13 – 19

                                                                                                                            T. 10 – 16

                                                                                                                            C. 13 – 19

                                                                                                                            P. 10 – 16

 

Dokumenti tiks pieņemti

 

                                          ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS “VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA”:

                                         –    1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās pamatizglītības 1. vai 2.klasē);

                                         –    1.vsk. klasē uzņem izglītojamos no 15 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās vai profesionālās izglītības programmās).

 

Jāiesniedz šādi dokumenti:

– vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (var aizpildīt uz vietas);

– medicīnas izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;

– izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

– foto 2 gb. 3 x 4cm.

 

Maksa mēnesī/ vecāku līdzfinansējums EUR 14.20. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā, atbilstoši VDMV stundu sarakstam.

 

                                          ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

                                         –     ar pamatskolas izglītību, mācību ilgums 4 gadi

                                                APĢĒRBU DIZAINS

                                                REKLĀMAS DIZAINS

                                                INTERJERA DIZAINS

                                                MULTIMEDIJU DIZAINS

                                          –     ar vidējo izglītību, mācību ilgums 2 gadi

                                                (pilna laika mācības, bez vecuma ierobežojuma)

                                                APĢĒRBU DIZAINS

                                                INTERJERA DIZAINS

                                                FOTO DIZAINS

                                                METĀLA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS

 

Jāiesniedz šādi dokumenti:

 – iesniegums (aizpilda uz vietas);

 – iepriekš iegūtās izglītības dokuments (apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vispārējo vidējo izglītību) un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu). Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, papildus pievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu.

– izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

– medicīnisko izziņu par izglītojamā veselības stāvokli;

– foto (3 gab. 3x4cm);

– profesionālās ievirzes izglītību apliecinošs izglītības dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu) (nav obligāts, bet vēlams);

 

                                          ŠĀDĀS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla PIRMSSKOLAS vecuma bērniem; 

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla 1.-2.klašu izglītojamiem;

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla 3.-5.klašu izglītojamiem;

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla 6.-9.klašu izglītojamiem;

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla 10.-12.klašu izglītojamiem;

                                          –    ANIMĀCIJA 2.-5.klašu izglītojamiem;

                                          –    VEIDOŠANA 1.-5.klašu izglītojamiem;

                                          –    DATORGRAFIKA 7.-9.klašu izglītojamiem;

                                          –    FORMU DIZAINS 6.-8.klašu izglītojamiem.

 

Jāiesniedz šādi dokumenti:

– vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (aizpilda uz vietas).

 

Maksa mēnesī/ vecāku līdzfinansējums EUR 14.20. Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā (2 māc. stundas), atbilstoši VDMV stundu sarakstam.

 

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372.

Publicitātes plakāts