Iestāšanās mākslas kursos

Valmieras Mākslas vidusskola piedāvā interešu izglītības programmas 2017/2018 m.g.

 • Mākslas kursi bērniem, skolēniem, jauniešiem:
 • Mākslas kursi pirmsskolas vecuma bērniem notiek darba dienu vakaros no pl. 18.00-20.00. izglītojamie tiek uzņemti no 5 gadu vecuma. Kursos bērni var apgūt pamat zināšanas mākslā.
 • 1.kl.audzēkņiem- vizuāli plastiskās mākslās- zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un atsevišķā programmā-veidošana, keramika.
 • Skolēniem, kuri mācās 2.-4.kl., 5.-6.kl, 7.-8.kl piedāvājam kursu grupas, kuras notiek 1 reizi nedēļā. Tā ir lieliska iespēja papildināt savas zināšanas vizuāli plastiskajā mākslā tiem, kam ir daudzas papildus interešu izglītības nodarbības.
 • Jauniešiem, kas mācās 9.-12.kl vispārizglītojošās skolās un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, bet vēlas iestāties izglītības iestādēs, kas saistītas ar mākslas studēšanu, piedāvājam sagatavošanas mākslas kursus 1 reizi nedēļā darba dienu pēcpusdienās.

Par Mākslas kursiem ir paredzēts vecāku līdzfinansējums- bērniem un skolēniem EUR 14.20 mēnesī. Tiek piemērota atlaide, jā no ģimenes skolā mācās vairāki bērni, kā arī citas Valmieras Pašvaldībā noteiktās atlaides.

Dokumentu iesniegšana no 21.augusta.

 • Mākslas kursi pieaugušajiem

Mākslas kursi pieaugušajiem, ko organizē biedrība Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs, piedāvā plašas iespējas apgūt daudzveidīgas mākslas programmas. Pieaugušajiem tiek piedāvātas šādas programmas:

 • zīmēšana;
 • gleznošana;
 • tērpa dizains un šūšana;
 • kaligrāfija;
 • rotu dizains;
 • keramika;
 • datorgrafika programmās CorelDraw un Adobe Photoshop.

 Kursi notiek darba dienu vakaros divas stundas , 3 mēnešu blokā, kopā 24 stundas. Kursi notiek mācību gada periodā no oktobra līdz decembrim un no februāra līdz aprīlim.  Pēc kursa beigām kursanti saņem apliecības. Par pieaugušo kursiem maksa ir EUR 40.00 mēnesī.

Mākslas kursu nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, saskaņā ar Valmieras Mākslas vidusskolas mācību stundu sarakstu.

 • Profesionālās izglītības programmas
 • Profesionālās ievirzes izglītības programmu 1.-7.klasei un 10.-12.klasei. Iestāšanās no 21.- 25. augustam
 • Profesionālās vidējās izglītības programmas 4 mācību gadi (ar pamatskolas izglītību) un 2 gadi (ar vidējo izglītību). Iestāšanās no 21.-25.augustam. Iestājpārbaudījumi 28.augustā pl. 10.00- 16.00 zīmēšanā un kompozīcijā.

Informācija www.vmv.lv; www.facebook.com/VMVSKOLA