Izstāde "Klusā daba"

VALMIERAS MĀKSLAS VIDUSSKOLAS
AUDZĒKŅU GLEZNIECĪBAS DARBI NO VMV FONDA
VALMIERAS SV.SĪMAŅA BAZNĪCAS TORŅA IZSTĀŽU ZĀLĒ
31.01.- 3.03.2017.
 

Šajā izstādē aplūkojami Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņu darbi eļļas glezniecības tehnikā. Šoreiz skatītājiem piedāvājam “Klusās dabas”. Darbi tapuši mācību stundu laikā, iepazīstot šo glezniecības tehniku, uzklausot profesionālu pedagogu-gleznotāju padomus un ieteikumus. Skolā tiek veidots glezniecības darbu fonds, kas kalpo gan kā brīnišķīgs paraugs jaunajiem skolas skolēniem, gan arī kā labs ieskats skolas profesionālās izglītības augstajā līmenī. Vislielākā pateicība šo darbu autoriem, ka viņi ir atstājuši savus darbus šim skolas fondam.

                                                                                                 Sk. I.Andersone