Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana

Divas dienas, 16.un 17. jūnijā Valmieras Mākslas vidusskolā dominēja emocijas. Nervozs satraukums mijās gan ar prieku, gan ar rūgtumu. 16. jūnijā notika audzēkņu kvalifikācijas darbu aizstāvēšana. Brīžiem izraisījās karstas diskusijas pēc tam, kad eksaminācijas komisija paziņoja par kopīgi pieņemto lēmumu saistībā ar kvalifikācijas darba vērtējumu. Kā ik gadu darbus vērtēja prasīga un stingra eksaminācijas komisija. Šogad savus kvalifikācijas darbus aizstāvēja astoņi skolas audzēkņi. Pieci no četrgadīgās izglītības programmas un trīs no divgadīgās izglītības programmas. Lasītājiem jāatgādina, ka četrgadīgajā profesionālā izglītības programmā audzēkņi iegūst profesiju un vidējo izglītību, bet divgadīgajā programmas mācās izglītojamie ar jau iegūtu vidējo un pat augstāko izglītību. Visi trīs šīs programmas šā gada absolventi pabeidza skolas apģērbu dizaina nodaļu ar kvalifikāciju apģērbu modelētājs. Kristaps Dubults tērpu kolekciju ”Tittle/Virsraksts” un Liene Elbrete tērpu kolekciju ”Rotaļu laukums” izstrādāja pazīstamās modes mākslinieces un skolas skolotājas Ingas Bergas - Bīriņas vadībā. Ieva Freimane savu kvalifikācijas darbu kolekciju ”Dzērvju deja” izstrādāja Māras Nadziņas vadībā. Viņas veikums rosināja diskusijai par materiālu dažādības izmantošanas pārbagātību. Absolventu darbus vērtēja plaši pazīstamais modes mākslinieks Aleksandrs Pavlovs (komisijas priekšsēdētājs) un modes dizaineres Sonita Pāvuliņa un Agnese Volmāra. Četrgadīgās izglītības programmas absolventi sekmīgi aizstāvēja kvalifikācijas darbus vizuālās reklāmas un interjera dizaina specialitātē. Vizuālās reklāmas dizaina speciālista  kvalifikāciju ar darbu ”Krāsojamās pastkartes” ieguva Rūta Kristena Bukava un Juta Gargurne  ar sienas gleznojumu ”Tu vari vēl vairāk”. Abi darbi izstrādāti pasniedzējas Kristīnes Zemļickas - Brālēnas vadībā. Šos darbus vērtēja vizuālās reklāmas speciālisti Lolita Ozoliņa (komisijas priekšsēdētāja), Linda Gobeta un Andrejs Brauns. Lielāko atzinību par profesionālo līmeni un inovitāti izpelnījās Rūtas Kristenas Bukavas krāsojamās pastkartes, kas, iespējams, jau tagad ir realizējams tūrisma industrijas ietvarā. Jāpiebilst vien, ka Rūta jau izpelnījusies plašāka ievērību ar košo „VTU Valmiera” autobusu ar Valmieras Mākslas vidusskolas reklāmu. Interjera dizaina speciālista kvalifikāciju ieguva Signe Losmane ar darbu ”Krogs-viesnīca Kocēnos interjera projekts”(vadītājs Edgars Bogdāns), Ilva Priedīte ar darbu ”Viesnīcas telpu interjers” un Kristaps Bormanis ar darbu ”Viesnīcas telpu interjers”. Abi darbi tika izstrādāti skolotājas Inetas Perovas vadībā. Šos darbus vērtēja Andrejs Broks (komisijas priekšsēdētājs), Gita Straustiņa un Kārlis Lauders. Šogad pirmo reizi mākslas vidusskolas vēsturē izlaidums notika nākamajā dienā un pirmoreiz arī skolas jaunajā aktu zālē, kura tika izveidota pirms trim mēnešiem. Diplomu pasniegšanas pasākums aizkustināja ar pasākuma emocionalitāti un svinīgumu un neierobežoto apsveicēju skaitu ar ziedu klēpjiem. Uzrunās izskanēja atmiņas, izcilu atziņu citāti un arī pantiņi. Skanēja skolas audzēknes Marijas Rozes spēlētās dziesmas, pateicības vārdi un visi runātāji vienojās vēlējumos lielajai dzīvei, lai realizētu jaunības sapņus.

                                                                                                                         Sk. Aivars Leitis

 

Kvalifikāciju iegūst Rūta Kristena Bukava
Kvalifikāciju iegūst Rūta Kristena Bukava
Kvalifikāciju iegūst Juta Gargurne
Kvalifikāciju iegūst Juta Gargurne
Kvalifikāciju iegūst Signe Losmane
Kvalifikāciju iegūst Kristaps Bormanis
Kvalifikāciju iegūst Kristaps Bormanis
Kvalifikāciju iegūst Ilva Priedīte
Kvalifikāciju iegūst Ilva Priedīte
Kvalifikāciju iegūst Liene Elbrete
Kvalifikāciju iegūst Liene Elbrete
Kvalifikāciju iegūst Ieva Freimane
Kvalifikāciju iegūst Ieva Freimane
Kvalifikāciju iegūst Kristaps Dubults
Kvalifikāciju iegūst Kristaps Dubults