Latvija ir mūžam mīļš brīnums...

          Šo brīnumu ieraudzīja un attēloja Valmieras pilsētas, Kocēnu, Rubenes, Trikātas, Jaunburtnieku, Dikļu Naukšēnu skolu audzēkņi, kuri piedalījās konkursā „Ulda Ausekļa dzejoļu ilustrācija”, ko organizēja Valmieras Mākslas vidusskola un Valmieras integrētā bibliotēka.

          Š.g. 25.novembrī uz Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu tika aicināti konkursa uzvarētāji un viņu skolotāji, lai apbalvotu veiksmīgākos dalībniekus. Kā galvenā balva visiem klātesošajiem bija tikšanās ar dzejnieku Uldi Ausekli un mūziķi Uldi Fridrihsonu. Bibliotēkā starp grāmatu varoņiem satikās dzeja, mūzika un vizuālā māksla. Visi varēja apskatīties darbu izstādi, klausīties dzeju un dziedāt līdzi, kā arī neizpalika dzejnieka balvas un autogrāfi.

          Kopumā konkursam tika piedāvāti vairāk kā 150 darbi un ikkatrs no tiem ir ievērības cienīgs. Darbi būs apskatāmi Valmieras integrētajā bibliotēkā līdz š.g. 10.decembrim.

          Sirsnīgs paldies skolotājiem par darbu noformēšanu, bibliotēkai par sadarbību un atsaucību, īpaši mīļš paldies Ilzei un Gaidai par viesmīlību!

          Viss, kas tiek radīts no sirds, sasniedz citu sirdis. Vēlam, lai šī gaišā un siltā tikšanās iedvesmo mazos māksliniekus radīt vēl...!

          Uz tikšanos bibliotēkā!

                                                                                                                                                                                  Silvija Melnūdre