Nāc iepazīt Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu

27. aprīlī (sestdien) no plkst. 11.00 līdz 14.00 VDMV norisināsies pasākums Atvērtās durvis. Interesenti varēs klātienē izjust skolas radošo vidi – redzot skolā esošās audzēkņu darbu izstādes, ielūkojoties mācību priekšmetu kabinetos, sarunājoties ar skolas audzēkņiem un pedagogiem, izzinot mācību procesu un tā laikā radītos darbus. Plānotas arī aktivitātes, kas aicinās apmeklētājus iesaistīties.

Prezentācijas par skolu notiks plkst. 11.00, 12.00 un 13.00 VDMV zālē, kuru laikā tiks sniegta vispārīga un koncentrēta informācija par apgūstamajām programmām, mācību procesa organizāciju u.tml., kā arī nodrošināta iespēja uzdot jautājumus. 

Jāpiebilst, ka VDMV nodrošina vairākas izglītības programmas dažādām vecuma grupām – gan interešu izglītības nodarbības reizi nedēļā, sākot jau no 5 gadu vecuma, gan profesionālās ievirzes izglītības programmas paralēli pamatizglītībai vai vidējai izglītībai, kā arī profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatskolas (4 gadu programmas, iekļaujot vispārizglītojošos un profesionālos mācību priekšmetus) un arī pēc vidusskolas (2 gadu programmas). Ar šī gada 1. septembri skolā būs iespējams apgūt arī Multimediju dizainu

Pēc VDMV Atvērtajām durvīm, plkst. 14.00 pie skolas tiks atklāts vēl viens no Valmieras Mākslas soliņiem, un plkst. 15.00 notiks akcijas Soļi noslēguma pasākums, kurā mākslas kartes pareizo atbilžu autoriem būs iespēja saņemt pārsteiguma dāvanas.

Dokumentu pieņemšana nākamajam mācību gadam skolā norisināsies no 17. jūnija līdz 12. jūlijam un no 19. augusta līdz 30. augustam, darba laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti VDMV publicitātes vajadzībām un atspoguļoti medijos.

 

Informāciju sagatavoja: Gita Dukure, VDMV mākslas projektu vadītāja

Atvērto durvju dienas afiša: Krista Jūlija Kreišmane, māksliniece un skolotāja,

Kristīne Bērziņa, VDMV 3. kursa audzēkne

Publicitātes plakāts