Papilduzņemšana mākslas kursos

Valmieras Mākslas vidusskola izsludina papildus uzņemšanu Mākslas kursos šādās vecuma grupās:

Mākslas kursi 1.klasei -nodarbību laiks ceturtdienās no pl. 15:30- 16:55;

Mākslas kursi Pirmsskolas vecuma bērniem trešdienās vai ceturtdienās no pl. 18:30-19:55

Mākslas kursos nodarbības notiek 1 reizi nedēļā pa 2 mācību stundām.

Ir vecāku līdzmaksājums EUR 14.20  mēnesī.

Pieteikties:

Valmieras Mākslas vidusskolā, Purva ielā 12, Valmierā  2.stāva 202.kabinetā

tel. 20216721 (skola) vai 26181088 (māc.darba vadītāja I.Andersone)

informācija: inese.andersone@valmiera.edu.lv