Papilduzņemšana vidusskolā

PIEŅEM DOKUMENTUS

Valmieras Mākslas vidusskolā Purva ielā 12, Valmierā

laikā no 2017.gada 21.- 25.augustam, darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz plkst.18.00

 

ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

•           ar pamatskolas izglītību, mācību ilgums 4 gadi

             - APĢĒRBU DIZAINS

             - INTERJERA DIZAINS

             - REKLĀMAS DIZAINS 

             - MULTIMEDIJU DIZAINS         

•           ar vidējo izglītību, mācību ilgums 2 gadi

             - APĢĒRBU DIZAINS

             - INTERJERA DIZAINS

             - FOTO DIZAINS

             - METĀLA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS

Stājoties Valmieras Mākslas vidusskolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums (aizpilda uz vietas);
  • Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu);
  • dzimšanas apliecība/ ID karte/ pase (kopija, uzrādot oriģinālu);
  • bērna medicīniskā karte;
  • foto ( 3 gab. 3x4cm).

Iestājeksāmeni 2017.gada 28.augustā plkst. 10.00

Zīmēšana - klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem (formāts A3), ievērojot prasības attēlot uzstādījuma priekšmetu uzbūvi, proporcijas, telpiskumu, materialitāti.  Līdzi jāņem: dažādas cietības zīmuļi, dzēšgumija. Darba izpildes laiks - 3 stundas.

Kompozīcija  - dekoratīva, grafiska un krāsu kompozīcija, pēc kuras izvērtē izglītojamā ritma un krāsu izjūtu, izpildījuma precizitāti, prasmi vizuāli izteiksmīgi pasniegt savu ideju. Līdzi jāņem: zīmulis, dzēšgumija, guašas krāsas, tuša, velce, rapitogrāfi vai marķieri, lineāls.  Darba izpildes laiks - 3 stundas.

Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājeksāmenu rezultātiem, ņemot vērā arī pamatizglītības apliecības atzīmes.

Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu un iestājeksāmenu prasībām ŠEIT

Informācija pa tālruni 64207372

http://www.vmv.lv