Par 2017./2018.mācību gada sākumu

  • Profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" ("mazā skola") 1. - 7.klases un 1.-3.vidusskolas klases  izglītojamie darbu sāk ar 2017.gada 1.septembrī. Mācību stundas sāksies ar 2017.gada 4.septembri, saskaņā ar stundu sarakstu.
  • Profesionālo vidējo izglītības programmu  ("lielā skola") I - IV un Ib - IIb kursa izglītojamie darbu sāk ar 2017.gada 4.septembrī. Mācību stundas sāksies ar 2017.gada 4.septembri, saskaņā ar stundu sarakstu.
  • Mākslas kursu izglītojamiem nodarbības sāksies ar 2017.gada 11.septembri, saskaņā ar stundu sarakstu (skatīt sākot ar 4.septembri).