PASAULES ŪDENS DIENA

VMV SADARBĪBA AR ZAAO  PASAULES ŪDENS DIENAI VELTĪTĀS  RADOŠĀS DARBNĪCAS 

2017.gada 22. martā tika atzīmēta Pasaules ūdens diena. UNESCO LNK, LLU.Vides un būvzinātnes fakultātes pasniedzēja Inga Grīnfelde un studenti, LU Ķīmijas fakultāte pasniedzējs J.Logins  šajā dienā piedāvāja aktivitātes Vidzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā «Daibe». Aktivitātēs piedalījās Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu pedagogi.

Valmieras Mākslas vidusskolas komanda Vidzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā «Daibe» vadīja grafikas, papīra liešanas un porcelāna apgleznošanas darbnīcas. Darbnīcu ideja bija izmantot materiālus otrreizējai lietošanai- traukus, linoleju, papīru.

 Skolu pārstāvēja Reklāmas nodaļas audzēknes: Lauma Gailīte, Zanda Sebre,Agnese Ieva Tīrone, Rūta Kristena Bukava, Juta Gargurne un skolotāja Kristīne Zemļicka-Brālēna.

 

Pasaules ūdens diena DAIBĒ
Pasaules ūdens diena DAIBĒ
Papīra masas sagatavošana
Papīra liešana
Papīrs gatavs
Grafikas darbnīcā
Grafikas darbnīcā
Grafikas darbnīcā
Grafikas darbnīcā
Grafikas darbnīcā
Porcelāna apgleznošana
Pasaules ūdens diena DAIBĒ