Sasniegumi konkursā

VDMV audzēkņi šogad ar saviem darbiem glezniecībā un datorgrafikā piedalījās II Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu "Klusā daba. Lauku veltes".

Konkursa laureātu vidū;

2.klases skolnieks Gabriels Bogdāns- Atzinība vecuma grupā 7-9 gadi glezniecība;

4.klases skolniece Daniela Marta Misika - Atzinība vecuma grupā 10-12 gadi glezniecība;

6.klases skolniece Anna Meldere- III vieta glezniecība; pasniedzēja Velta Rone.

1.kursa audzēkņi- Dāvis Sarguns- I vieta datorgrafika;

Markuss Ādamsons- II vieta datorgrafika;

Annija Anna Krūze- III vieta datorgrafika;

Betija Tekla Spāre- Eiropas informācijas centra simpātiju balva-datorgrafika, pasniedzēja Laila Benta.

VDMV kolektīvs lepojas un priecājas par laureātiem.

                                                                                     Direktores vietniece izglītības jomā I.Andersone

 

"Ģ.Eliasa mīklas minot" konkursa noslēgums
"Ģ.Eliasa mīklas minot" konkursa noslēgums
"Ģ.Eliasa mīklas minot" konkursa noslēgums
"Ģ.Eliasa mīklas minot" konkursa noslēgums
"Ģ.Eliasa mīklas minot" konkursa noslēgums
"Ģ.Eliasa mīklas minot" konkursa noslēgums
"Ģ.Eliasa mīklas minot" konkursa noslēgums