Universālā dizaina principi grafiskajā un iepakojumu dizainā

Valmieras Mākslas vidusskolā 2017.gada 13.janvārī notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Universālā dizaina principi grafiskajā un iepakojumu dizainā" , kuros piedalījās gandrīz sešdesmit pedagogi no visas Vidzemes. Semināru vadīja lektori: Andreas Sederboms (Andreas Cederbom) un Susana Laurina (SusannaLaurin) no Zviedrijas pieejamības dizaina biroja “FUNKA”.

"Grafiskajā un iepakojuma dizainā svarīga ir ne tikai lietotāja pieredze un uz lietotāju centrēta dizaina pieeja, bet arī iekļaujošs, pieejams un universāls dizains. Ja iepakojums vai grafiskais dizains tiek izstrādāts personām, kurām ir nepieciešamība pēc vienkārša, saprotama un ērti lietojama iepakojuma, rezultāts būs labāks un ērti lietojams ikvienam.Krāsas, lietojamība un iespēja saprast kā produkts ir jālieto, ietekmē to, kādu pieredzi produkts rada. Labs dizains ir iekļaujošs. Seminārā –praktikumā tiks izprasti iekļaujošā un universālā dizaina principi, lai personas ar dažādu invaliditāti varētu ērti lietot un izprast plaša patēriņa produktus, tādējādi palielinot produkta lietojamības aspektus ikvienam.Kursa mērķis ir sniegt skolotājiem izpratni un praktisku apmācību par universālā un iekļaujošā dizaina principiem grafiskajā un iepakojuma dizainā, lai, tos iekļaujot un praktizējot profesionālās izglītības programmās, izglītojamie, izstrādājot produktu iepakojumu un grafisko dizainu, ņemtu vērā dažādu personu vajadzības, tādējādi palielinot produkta lietojamības aspektus ikvienam cilvēkam"

                                                                                                                    Dr.art. Aija Freimane