UZŅEMŠANA jaunā izglītības programmā

Valmieras Mākslas vidusskolā notiks uzņemšana jaunā mācību  programmā "Vizuāli plastiskā māksla"  (mācību ilgums 3 gadi), kurā aicināti mācīties vispārizglītojošo vidusskolu/ģimnāziju 10. - 12.klašu skolēni.

Dokumentu pieņemšana - Valmieras Mākslas vidusskolā, Purva ielā 12, Valmierā  no 2016.gada 22.augusta, laikā no plkst. 10.00 - 14.00

Neskaidrību gadījumā zvanīt 20216721 vai 64207372