Uzņemšana "mazajā skolā"

Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” ( “mazā skola”) uzņem:

  • 1. klasē uzņem  izglītojamos , kuri mācās vispārizglītojošās skolas  2. klasē  (bez iestājeksāmeniem);
  • izglītojamie var tikt ieskaitīti nākamajās klasēs ar uzņemšanas eksāmenu komisijas lēmumu, kārtojot iestājpārbaudījumus: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā;
  • ja izglītojamais pārnāk no citas mākslas skolas, tad eksāmenu komisija lemj par to vai izglītojamais kārto iestājpārbaudījumus vai arī tiek ieskaitīts uz iepriekšējās skolas izdotu izglītības dokumentu pamata ( sekmju izraksts, liecība u.c.)

Profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla"  (vidusskolniekiem) uzņem:

  • 1.vsk. klasē uzņem izglītojamos, kuri mācās vidusskolas/ģimnāzijas 10.klasē (bez iestājpārbaudījumiem).

Stājoties Valmieras Mākslas vidusskolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vecāku/aizbildņu iesniegums, līgums (aizpilda uz vietas);
  • medicīnas izziņa par bērna veselības stāvokli;
  • dzimšanas apliecības/ ID karte/ pase (kopija, uzrādot oriģinālu);
  • foto 2 gb. 3 x 4cm 

 

Dokumentu pieņemšana Valmieras Mākslas vidusskolā Purva ielā 12, Valmierā 202.kab.

no 2017.gada 1.jūnija  līdz 10.jūlijam (darba dienās) laikā no plkst. 10.00 līdz 14.00

un no 2017.gada  28. augusta līdz 30.augustam laikā no plkst. 10.00 līdz 18.00