Valmieras Mākslas vidusskolas vasara

Pēc jūnija īsās un karstās atpūtas, mākslas skolas skolotāji vienojušies par radošu darbību Valmieras Pilsētas svētkos 27. un 29.jūlijā. Tā kā skolai ir pašai savs reklāmas autobuss, tad arī nolēma gājienā braukt ar savu auto - lielu, košu un ievērojamu - kā pati skola - savā garā un plānos. Paldies krietnajiem 3. un 4.kursa audzēkņiem, īpaši Aināram - nosaukuma nesējam - par patriotismu un uzticību savai skolai. Pēc gājiena, tie, kuri bija vērīgāki informācijā un paguva sekot gājienam, varēja apskatīt "½ stundas mākslas" izstādi autobusā. Līdzīgi ,kā mūsu laiks - skrien ātri un nemanāmi - tā izstāde - kā acumirklis, kā brīdis atmiņā. Izstāde bija izvietota autobusā, kur varēja vērot Mazās skolas audzēkņu gleznojumus un skolas absolventu diplomdarbu izlasi.


28.jūlijā pilsētas Kultūras centra skvērā Mākslas vidusskolas pedagogi aicināja valmieriešus un viesus darboties divās darbnīcās - "Punkts. Līnija. Laukums" un "Parole: valmierietis". Darbnīcās tapa divi vides objekti - savdabīga kodu karte - melns fons ar punktu kodiem (koka tapiņām) tajā. Katrs no spēlētājiem varēja likt savu kodu - citam tā ir līnija, citam punkts, bet cits punktēja simbolu vai zīmi. Otrais objekts tika veidots kā divu debesskrāpji - torņi, kuru pamazām sāk "apdzīvot" valmierieši - viņu portreti. Portretus zīmēja gan mazie, gan lielie svētku apmeklētāji. Abi objekti tiks turpināti rudenī, Mākslas vidusskolas dārzā.


Paldies skolas mākslas pedagogiem par motivāciju, radošu garu un fizisku izturību darbnīcu vadīšanā - Inesei Andersonei, Dacei Arājai, Dacei Brizauskai, Indrai Cālītei, Ilzei Ērglei-Vanagai, Silvijai Melnūdrei, Oskaram Rozenblatam, Kristai Jūlijai Kreišmanei, Santai Zariņai un 3. kursa audzēknēm Elīnai Žuravļevai, Robertai Solovjovai, Elzai Andersonei.


Paldies arī par dizaina idejām Kristīnei Zemļickai-Brālēnai, Inetai Perovai.


Vasara arī bijis laiks, kad pedagogi pievēršas savam radošajam darbam. Divas jaunās mākslinieces Krista Jūlija Kreišmane (gleznas, grafika) un Kristīne Zemļicka-Brālēna (porcelāns) mūs priecēja ar savu personālizstādi "Vērtības", kura bija apskatāma Valmieras izstāžu zālē Ūdenstornis jūlijā. Novēlam jaunajām māksliniecēm nepazaudēt radošo vilni un pedagogu darbā rast idejas jaunām izpausmēm radošajā darbībā.


Mūsu skolas bijušie un esošie pedagogi Iveta Gudeta, Ieva Lapiņa Strazdiņa, Jānis un Antra Galzoni, Edgars Bogdāns un Aivars Benužs kopā ar Vācijas apriņķa Gīterslo mākslinieku grupu piedalījās mākslas simpozijā "Laika upe", kura laikā tapa objekts pilsētvidē pie Mūzikas skolas. Darbs sastāv no 10 daļām. Katra daļa pauž mākslinieka laika ritējuma vizuālo interpretāciju. Kopdarbu var redzēt pie ēkas Mūzikas skolas pagalmā.


Skolas telpās apmeklētājus un nākamos audzēkņus priecē skolotājas Ineses Andersones vasaras plenēros tapušo akvareļu izstāde. Darbi būs skatāmi līdz oktobrim.


Krājam spēkus jaunajam, radošajam mācību gadam!

Direktore I.Mētriņa


Foto: D.Brizauska

Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska