Vizuālās mākslas olimpiāde

2017.gada 24.martā  Valmieras Mākslas vidusskolā pulcējās talantīgākie Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu 4. un 8. klašu izglītojamie, lai piedalītos vizuālās mākslas olimpiādē.

Šogad slavenākajam ainavistam, dabasskatu glezniecības skolas pamatlicējam, Latvijas Mākslas akadēmijas dibinātājam Vilhelmam Purvītim ir 145 gadu jubileja. Tāpēc olimpiādes tēma bija „Ainava”, respektīvi, V.Purvīša reprodukcijas brīva kompozīcijas kopija dotajā gadalaikā. 4.klase gleznoja rudens ainavu, 8.klase- vasaru. Gatavojoties olimpiādei skolēni pētīja dažādu toņu, laukumu un triepienu mijiedarbību, studēja komponēšanas principus, krāsas un tonalitāti dažādos gadalaikos.

Kamēr izglītojamie gleznoja, skolotājiem bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā, ko vadīja Rita Šaurova.

Paldies Ritai par jaukajām idejām! Pateicība visiem skolotājiem, kuri gatavoja skolēnus olimpiādei!

Apsveicam visus jaunos māksliniekus ar piedalīšanos vizuālās mākslas olimpiādē!

Skolēni parādīja lielisku sniegumu. Darbus vasaras brīvlaikā varēs apskatīt Valmieras integrētajā bibliotēkā.

Olimpiādes rezultāti ir apskatāmi Kocēnu novada mājas lapā. www.koceni.lv

                                                                                                      Sk. S.Melnūdre