VMV - 40

Ar domām par laiku – Valmieras Mākslas vidusskola atzīmē 40.jubileju

Ir pagājuši 40 gadi, kopš 1976.gadā dibināta Valmieras mākslas skola. Sestdien, 7.maijā, atzīmējot jubileju, Valmieras muzeja Izstāžu namā atklās skolas audzēkņu darbu izstādi “Laiks”, bet vakarpusē esošie un bijušie pedagogi un direktori, kā arī citi skolas saimei piederīgie tiksies salidojumā.

“Skolai ir 40.jubileja, un ir ceturtais gads, kopš esam jaunajā ēkā. Papētot skaitļa četri nozīmi – tas ir maģisks cipars. Tas simbolizē stabilitāti, patstāvību, izturību un darba mīlestību,” stāsta Edgars Bogdāns, Valmieras Mākslas vidusskolas direktors. Šī jubileja zīmīga arī ar to, ka gandrīz puse laiks pavadīts vienā gadsimtā, bet puse – citā, no šī brīža sākot attālināties no nosacītā gadsimtu mijas viduspunkta. “Ir paplašinājies tehnoloģisko iespēju un vispār iespēju apjoms. Domāšana, audzēkņi mainās, tam jānotiek arī ar izglītības sistēmu. Kad biju students, audzēkņiem bija maz brīvā laika, šobrīd darba stundas jauniešiem nav tik daudz, tādējādi, lai profesionālo mākslas izglītības programmu apgūtu pilnvērtīgi, pedagogiem jābūt radošiem.”

Skolā darbs plānots, lai audzēkņi justos brīvi, bet vienlaicīgi arī būtu apziņa, ka vēlas savu profesiju saistīt ar kādu no mākslas nozarēm. “Mēs neaudzinām māksliniekus, bet veidojam izpratni par to un pielietošanu profesionālajā darbībā. Dizains ir amats, uz kā pamata tālāk apgūt prasmes sevis izvēlētajā jomā, piemēram, interjera dizainā, reklāmā, metāla izstrādājumu dizainā, modē, fotomākslā u.t.t. Mēs parādām pamatprincipus, uz kuriem balstīt dzīves nesto empīrisko pienesumu.”

E.Bogdāns norāda, ka grūti izcelt kādu konkrētu sasniegumu. Liels nopelns bijis arī iepriekšējiem direktoriem. Pašlaik akcents vairāk likts uz pieprasījumu un aktuālo valstī un pasaulē.

“Svarīgi piedāvāt tādu izglītību, lai būtu pēctecība, lai audzēknis ir veiksmīgs un laimīgs Latvijas iedzīvotājs. Daudz strādājam pie programmu izstrādes, taustāmies, jo grūti noteikt, kas Vidzemes reģionā būs aktuāls.

Esam licencējuši metāldizaina programmu, fotodizaina, ir veiksmīgas sarunas ar Valmieras teātri, sagatavojot teātra mākslas speciālistus, tas varētu būt ļoti labs darba piedāvājums tiem, kuri izvēlas palikt Valmierā. Uzstādījums ir, lai pilsētai ir kāds pienesums, lai tie, kuri izvēlas studēt, pēc diploma iegūšanas atgriežas Valmierā un atrod savā jomā darbu.” Tas ir abpusējs ieguvums un mijiedarbība.

 “Pilsētai tā ir liela privilēģija, ja tās robežās ir mākslas skola. Kultūrizglītība ir ekskluzīva lieta, tā ir dārga, daudz prasa arī no vecākiem, bet skola ir pienesums pilsētai, jo cenšamies palīdzēt ne tikai ar vizuālām lietām, bet varbūt mainīt domāšanu, ka nepieciešams arī laikmetīgāks skats, tā teikt, ar jaunām acīm. Svarīgi, ka jaunieši jūtas piederīgi pilsētai, tad arī ir atdeve un abpusējs labums.”

Viennozīmīgi, kā uzsver direktors, liela nozīme ir pedagogiem, kuriem tas ir nesavtīgs darbs un vienmēr gatavība ieguldīt savas zināšanas jaunajos cilvēkos. Gandarījumu sniedzot jauniešu veikums un panākumi.

Audzēkņu paveiktais būs skatāms arī 40.jubilejai veltītajā izstādē. Tās nosaukums un tēma ir “Laiks”. “Galvenā doma bija, lai rastos sajūta, ka šajā izstādē vienuviet satiekas jaunības radošums un talants ar cerību.” Izstādē būs skatāmi Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņu mācību uzdevuma darbi, meklējot atbildes, kas ir laiks un kas mainījies skolā.

 Savukārt, ja skola būtu jāataino kādā mākslas darbā, E.Bogdāns norāda, ka tas būtu kaut kas tektonisks, jo “skola ir struktūra, jebkura struktūra un faktūra ir tektoniska. Šajā darbā būtu jāņem vērā arī situācija valstī, tajā skaitā jautājumi, uz kuriem kultūrizglītības pedagogiem un pedagogiem vispār trūkst atbildes”.

 Autors Valmieras Ziņas

VMV brošūru elektroniskā formātā skatīt ŠEIT

j1
j2
j3
j4
j5
j6
j7
j8
j9
j10
j11
j12
j13
j14
j15
j16
j17
j18
j19
j20
j21
j22
j23
j24
j25
j26
j27
j28
j29