ZINĪBU DIENA

Zinību dienas  svinīgais  pasākums 2016.gada 1.septembrī plkst. 16.00 pagalmā pie Valmieras Mākslas vidusskolas, Purva ielā 12, Valmierā.

Uz Zinību dienas pasākumu aicināti  I-IV kursa, Ib-IIb kursa, 1.-7.klases, 1.-3.vidusskolas klases izglītojamie.

Mācību stundas no 2016.gada 2.septembra 1.-7.klašu izglītojamiem notiks pēc stundu saraksta,  I-IV kursa un Ib-IIb kursa izglītojamie plkst. 10.00 pulcējas skolas vestibilā uz kopēju pasākumu.

Nodarbības Mākslas kursos sākas no 2016.gada 5.septembra, atbilstoši stundu sarakstam.