Zinību diena

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 'Vizuāli plastiskā māksla" 1.-7.klašu un 1.-3.vidusskolas klašu izglītojamiem 2017./2018.mācību gads sāksies 2017.gada 1.septembrī plkst. 15.00.

Profesionālo vidējo izglītības programmu I-IV un IB-IIB kursa izglītojamiem 2017./2018.mācību gads sāksies 2017.gada 4.septembrī plkst. 12.00.

(izglītojamie dienesta viesnīcā var iekārtoties sākot ar 2017.gada 3.septembra  plkst. 16.00).