Zvaigžņu diena

11. janvārī tiks sveikti VDMV profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu semestra audzēkņi.

Vidusskolas izglītojamie tiks godināti plkst.11.35 (audzināšanas stundā) skolas zālē. Aicinām piedalīties arī skolotājus. Jāpiebilst, ka tiks uzslavēti 2018./2019. m.g. mācību sasniegumi par pirmo semestri, t.i., audzēkņi ar vidējo semestra vērtējumu no 7 līdz 7,99 un no 8 līdz 10. 

Profesionālās ievirzes audzēkņi – plkst. 16.00 skolas zālē. Arī šeit tiek ņemti vērā pirmā semestra vidējie vērtējumi – no 8 līdz 8,99 un no 9 līdz 10.

VDMV vēl iedvesmu un izdošanos 2019. gadā un otrajā mācību semestrī!

 

afiša