Kontakti

Valmieras Mākslas vidusskola

Adrese: Purva iela 12, LV-4201, Valmiera

vmv@valmiera.edu.lv

 

Direktore - Inese Mētriņa

                   Tālr. 64207362  

                   e-pasts:  inese.metrina@valmiera.edu.lv    vai       vmv@valmiera.edu.lv

Direktora vietniece izglītības jomā   - Dita Siliņa

                  Tālr. 64207372

                  e-pasts: dita.silina@valmiera.edu.lv   vai     vmv@valmiera.edu.lv

                  Pieņemšanas laiks:  pirmdienās   pl.13.00-14.00

                                                   otrdienās pl. 9.00-10.00

Direktora vietniece izglītības jomā - Iveta Gudeta

                 Tālr. 64207372

                 e-pasts: iveta.gudeta@valmiera.edu.lv

                 Pieņemšanas laiks:  pirmdienās   pl.13.00-14.00

                                                  otrdienās pl. 9.00-10.00

Direktora vietniece izglītības jomā - Inese Andersone

                 Tālr. 64207372  vai mob.tālr. 20216721

                 e-pasts: inese.andersone@valmiera.edu.lv

                 Pieņemšanas laiks: pirmdienās  pl. 11.00-12.00

Mākslas projektu vadītāja - Gita Dukure

                Tālr. 64207372

                e-pasts: gita.dukure@valmiera.edu.lv

Lietvedības sekretāre - Santa Zariņa

                Tālr. 64207362

                e-pasts: santa.zarina@valmiera.edu.lv      vai     vmv@valmiera.edu.lv

Skolas pārzinis - Zigmunds Ķirsis

                Tālr.  64207372

                e-pasts: zigmunds.kirsis@valmiera.edu.lv

                Pieņemšanas laiks: pirmdienās     9.00-11.00

Dienesta viesnīcas pedagogs  -  Iveta Puriņa

               Tālr. 29142538

Dežuranti - Liene Purmale, Sarmīte Rubene,  Laima Lapiņa, Inga Sīmane

               Tālr.   64207363

 

Skolas rekvizīti:

Valmieras pilsētas pašvaldība- Valmieras Mākslas vidusskola

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela - 2, Valmiera LV 4201

Reģ.Nr. 90000043403

NMK  Nr. LV 90000043403

Banka – SEB,     Kods - UNLALV2X

Konta Nr. – LV94UNLA0018000142255

Piegādes adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV 4201