Kontakti

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV 4201

E-pasts: vdmv@valmiera.edu.lv

Facebook: @VMVSKOLA

Instagram: @vmvskola

 

Direktore - Inese Mētriņa

                   Tālr. 64207362  

                   e-pasts: inese.metrina@valmiera.edu.lv vai vmv@valmiera.edu.lv

                   Pieņemšanas laiki: otrdienās pl. 9.00-11.00

                                                  ceturtdienās pl. 15.00-18.00

Direktora vietniece izglītības jomā - Dita Siliņa

                  Tālr. 64207372

                  e-pasts: dita.silina@valmiera.edu.lv vai vmv@valmiera.edu.lv

                  Pieņemšanas laiks:  pirmdienās pl. 13.00-14.00

                                                   otrdienās pl. 9.00-10.00

Direktora vietniece izglītības jomā - Maija Avota

                 Tālr. 64207372

                 e-pasts: maija.avota@valmiera.edu.lv

Direktora vietniece izglītības jomā - Inese Andersone

                 Tālr. 64207372 vai mob.tālr. 20216721

                 e-pasts: inese.andersone@valmiera.edu.lv

                 Pieņemšanas laiks: pirmdienās pl. 11.00-12.00

Mākslas projektu vadītāja - Gita Dukure

                Tālr. 64207372

                e-pasts: gita.dukure@valmiera.edu.lv

Lietvedības sekretāre - Santa Zariņa

                Tālr. 64207362

                e-pasts: santa.zarina@valmiera.edu.lv vai vmv@valmiera.edu.lv

Skolas pārzinis - Zigmunds Ķirsis

                Tālr.  64207363

                e-pasts: zigmunds.kirsis@valmiera.edu.lv

                Pieņemšanas laiks: pirmdienās 9.00-11.00

Dienesta viesnīcas pedagogs - Iveta Puriņa

               Tālr. 29142538

Dežuranti - Liene Purmale, Sarmīte Rubene, Laima Lapiņa, Inga Sīmane

               Tālr. 64207363

 

Skolas rekvizīti:

Valmieras pilsētas pašvaldība - Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela - 2, Valmiera, LV 4201

Reģ.Nr. 90000043403

NMK Nr. LV 90000043403

Banka – SEB, Kods – UNLALV2X

Konta Nr. – LV94UNLA0018000142255

Piegādes adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV 4201