Kontakti

Valmieras Mākslas vidusskola

Adrese: Purva iela 12, LV-4201, Valmiera

vmv@valmiera.edu.lv

 

direktors -  Edgars Bogdāns  e-pasts: edgars.bogdans@valmiera.edu.lv

                   214.kab.      tel. 26862526     

lietvedības sekretāre - Santa Zariņa,   e-pasts: santa.zarina@valmiera.edu.lv

                   213.kab.     tel. 64207362

direktora vietniece izglītības jomā - Dita Siliņa, e-pasts: dita.silina@valmiera.edu.lv

                   205.kab.     tel. 64207372 vai tel. 20216721

direktora vietniece metodiskajā darbā  - Iveta Gudeta, e-pasts: iveta.gudeta@valmiera.edu.lv

                   205.kab.       tel. 64207372 vai tel. 20216721

direktora vietniece izglītības jomā, kursu koordinatore  - Inese Andersone, e-pasts: inese.andersone@valmiera.edu.lv

                   205.kab.       tel. 64207372 vai tel. 20216721

mākslas projektu vadītāja – Laima Engere e-pasts: laima.engere@valmiera.edu.lv

                   213. kab.     Tel. 64207362

skolas pārzinis -  Zigmunds Ķirsis, e-pasts: zigmunds.kirsis@valmiera.edu.lv

                   205.kab.       tel. 64207372 vai tel. 20216721

dežuranti – L.Purmale, S.Rubene, L.Lapiņa, M.Sivakovs

                   114.kab.       tel. 64207363

dienesta viesnīcas pedagogs  - Iveta Puriņa

                   502.kab.       tel. 29142538

 

Skolas rekvizīti:

Valmieras pilsētas pašvaldība- Valmieras Mākslas vidusskola

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela - 2, Valmiera LV 4201

Reģ.Nr. 90000043403

NMK  Nr. LV 90000043403

Banka – SEB,     Kods - UNLALV2X

Konta Nr. – LV94UNLA0018000142255

Piegādes adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV 4201