Kontakti

Valmieras Mākslas vidusskola

Adrese: Purva iela 12, LV-4201, Valmiera

vmv@valmiera.edu.lv

Amats

Vārds uzvārds

Tālrunis kabinetā

Pieņemšanas laiks

 

E-pasts

Kabinets

direktora pienākumu izpildītāja

Iveta Gudeta

64207362

Pirmdien   13.00-14.00

Otrdien 9.00-10.00

iveta.gudeta@valmiera.edu.lv

214.

direktora vietniece izglītības jomā

Dita Siliņa

 

64207372

 

Pirmdien   13.00-14.00

Otrdien 9.00-10.00

dita.silina@valmiera.edu.lv

 

202.

direktora vietniece izglītības jomā

Inese Andersone

64207372

20216721

 

 

Pirmdien   11.00-12.00

 

inese.andersone@valmiera.edu.lv

202.

mākslas projektu vadītāja

Gita Dukure

64207372

 

 

gita.dukure@valmiera.edu.lv
 

202.

lietvedības sekretāre

Santa Zariņa

64207362

 

santa.zarina@valmiera.edu.lv

213.

skolas pārzinis

Zigmunds Ķirsis

 

64207372

 

Pirmdien     9.00-11.00

 

zigmunds.kirsis@valmiera.edu.lv

 

202.

dienesta viesnīcas pedagogs

Iveta Puriņa

29142538

 

 

502.

dežuranti  

              

 

Liene Purmale, Sarmīte Rubene, Laima Lapiņa, Inga Sīmane

64207363

 

 

 

114.

 

Skolas rekvizīti:

Valmieras pilsētas pašvaldība- Valmieras Mākslas vidusskola

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela - 2, Valmiera LV 4201

Reģ.Nr. 90000043403

NMK  Nr. LV 90000043403

Banka – SEB,     Kods - UNLALV2X

Konta Nr. – LV94UNLA0018000142255

Piegādes adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV 4201