Iestāties

Dokumentu 2. kārta norisināsies NO 19. LĪDZ 30. AUGUSTAM šādos laikos:

                                                    P. 10 – 16

                                                    O. 13 – 19

                                                    T. 10 – 16

                                                    C. 13 – 19

                                                     P. 10 – 16

 

 ŠĀDĀS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla PIRMSSKOLAS vecuma bērniem; 

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla 1.-2.klašu izglītojamiem;

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla 3.-5.klašu izglītojamiem;

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla 6.-9.klašu izglītojamiem;

                                          –    Vizuāli plastiskā māksla 10.-12.klašu izglītojamiem;

                                          –    ANIMĀCIJA 2.-5.klašu izglītojamiem;

                                          –    VEIDOŠANA 1.-5.klašu izglītojamiem;

                                          –    DATORGRAFIKA 7.-9.klašu izglītojamiem;

                                          –    FORMU DIZAINS 6.-8.klašu izglītojamiem.

 

Jāiesniedz šādi dokumenti:

– vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (aizpilda uz vietas).

 

Maksa mēnesī/ vecāku līdzfinansējums EUR 14.20. Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā (2 māc. stundas), atbilstoši VDMV stundu sarakstam.

 

 Izglītojamo uzņemšanas noteikumi ŠEIT

Tālruņi uzziņām: 64207372 vai 20216721