Iestāties

ŠĀDĀS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

  • Vizuāli plastiskā māksla PIRMSSKOLAS vecuma bērniem; 
  • Vizuāli plastiskā māksla 1.-2.klašu izglītojamiem;
  • Vizāli plastiskā māksla 3.-5.klašu izglītojamiem;
  • Vizāli plastiskā māksla 6.-9.klašu izglītojamiem;
  • Vizāli plastiskā māksla 10.-12.klašu izglītojamiem;
  • ANIMĀCIJA 2.-5.klašu izglītojamiem;
  • VEIDOŠANA 1.-5.klašu izglītojamiem;
  • DATORGRAFIKA 7.-9.klašu izglītojamiem;
  • FORMU DIZAINS 6.-8.klašu izglītojamiem.

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā (2 māc. stundas), atbilstoši VDMV stundu sarakstam.

Jāiesniedz šādi dokumenti: vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (aizpilda uz vietas).

Maksa mēnesī/ vecāku līdzfinansējums EUR 14.20.

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372

 Izglītojamo uzņemšanas noteikumi ŠEIT

 

Tālrunis uzziņām: 64207372 vai 20216721