Interešu izglītības (kursu) nodarbību saraksts

Interešu izglītības (kursu) 2018./ 2019. mācību gada nodarbību saraksts 1.semestrim (skat.linku) - nodarbibu_saraksts

Nodarbības sākas no 10. septembra!