Uzņemšana mākslas kursos

Mākslas kursos bērniem izglītojamie tiek uzņemti no 5 gadu vecuma. Kursos bērni apgūst pamatzināšanas mākslā šādās programmās:

  • Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecuma bērniem
  • Vizuāli plastiskā māksla skolēniem
  • Veidošana
  • Animācija

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā 2 mācību stundas (vecāku līdzfinansējums 14.20 euro/mēnesī), kuru laikā, radoši darbojoties, bērni iepazīstas ar mākslinieciskās izteiksmes pamatprincipiem zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā un kompozīcijā, iegūstot pirmās iemaņas mākslas tehnikās un darbā ar dažādiem materiāliem.

Mākslas kursos jauniešiem izglītojamie tiek uzņemti no 14 gadu vecuma.

Valmieras Mākslas vidusskolas piedāvā mākslas kursus jauniešiem (8.-9. klasei un 10.- 12.klasei), kuri pamatizglītību vai vidējo izglītību apgūst citā skolā. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā 2 mācību stundas (vecāku līdzfinansējums 14.20 euro/mēnesī). Mākslas kursu mērķis ir sagatavot izglītojamos mācībām vidējās profesionālās mākslas izglītības programmās vai augstskolās, kurās iestājoties ir nepieciešamas priekšzināšanas mākslas mācību priekšmetos. Izglītojamie bez priekšzināšanām zīmēšanā un gleznošanā apgūs pamatiemaņas šajos priekšmetos.

Dokumentu pieņemšana mācībām mākslas kursos notiks laikā no 2018.gada 18. jūnija līdz 13. jūlijam un laikā no 2018.gada 27.līdz 31.augustam, darba dienās laikā no plkst. 10.00 - 16.00