Kursi bērniem

MĀKSLAS KURSOS BĒRNIEM izglītojamie tiek uzņemti no 5 gadu vecuma. Kursos bērni var apgūt pamatzināšanas mākslā. Mākslas kursu mērķis ir palīdzēt saglabāt bērniem viņu individualitāti, ko bieži vien neņem vērā, mācot mākslu vispārizglītojošās skolās. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā 2 mācību stundas, kuru laikā, radoši darbojoties, bērni iepazīstas ar mākslinieciskās izteiksmes pamatprincipiem zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā un kompozīcijā, iegūstot pirmās iemaņas mākslas tehnikās un darbā ar dažādiem materiāliem.

Mākslas kursi ir pašapmaksas grupas, kas strādā pēc VDMV izstrādātajām mācību programmām.

Vecāku līdzfinansējuma maksa  par 2 kontaktstundām nedēļā (8 kontaktstundām mēnesī)  noteikta EUR 14.20 mēnesī.

Kursos bērni var apgūt pamatzināšanas mākslā. Galvenais mērķis ir palīdzēt saglabāt bērniem viņu individualitāti, ko bieži vien neņem vērā, mācot mākslu vispārizglītojošās skolās. Mākslas kursu bērnu darbi līdz šim atzinīgi novērtēti starptautiskos konkursos Lietuvā, Somijā, Slovēnijā, Čehijā, Francijā, Japānā, kur iegūtas medaļas un atzinības raksti.

5.- 6.gad. – vispārīgā mākslas programma

1.klase – vispārīgā mākslas programma, veidošana

2. - 4.klase – vispārīgā mākslas programma, animācija

5.- 6.klase – vispārīgā mākslas programma