Kursi jauniešiem

  •  Mākslas kursi jauniešiem (8.- 9. klases un 10.-12.klases)

Mērķauditorija: vidusskolas izglītojamie ar vai bez priekšzināšanām, kuri vēlas turpināt mācības vidusskolā vidējās profesionālās mākslas izglītības programmās vai augstskolās, kurās iestājoties ir nepieciešamas priekšzināšanas mākslas mācību priekšmetos.

Mākslas kursos jauniešiem  izglītojamie tiek uzņemti no 14 gadu vecuma. Mākslas kursu mērķis ir sagatavot izglītojamos mācībām vidējās profesionālās mākslas izglītības programmās vai augstskolās, kurās iestājoties ir nepieciešamas priekšzināšanas mākslas mācību priekšmetos. Izglītojamie bez priekšzināšanām zīmēšanā un gleznošanā apgūs pamatiemaņas šajos priekšmetos. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā 2 mācību stundas.

Vecāku līdzfinansējuma maksa par 2 kontakstundām nedēlā (8 kontaktstundām mēnesī)  noteikta EUR 14.20 mēnesī.