Kursi jauniešiem

  •  Mākslas kursi jauniešiem (8.- 9. klases un 10.-12.klases)

Mērķauditorija: vidusskolas izglītojamie ar vai bez priekšzināšanām, kuri vēlas turpināt mācības vidusskolā vidējās profesionālās mākslas izglītības programmās vai augstskolās, kurās iestājoties ir nepieciešamas priekšzināšanas mākslas mācību priekšmetos.

Mākslas kursos jauniešiem  izglītojamie tiek uzņemti no 14 gadu vecuma. Mākslas kursu mērķis ir sagatavot izglītojamos mācībām vidējās profesionālās mākslas izglītības programmās vai augstskolās, kurās iestājoties ir nepieciešamas priekšzināšanas mākslas mācību priekšmetos. Izglītojamie bez priekšzināšanām zīmēšanā un gleznošanā apgūs pamatiemaņas šajos priekšmetos. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā 2 mācību stundas.

Vecāku līdzfinansējuma maksa par 2 kontakstundām nedēlā (8 kontaktstundām mēnesī)  noteikta EUR 14.20 mēnesī.

  • Valmieras Mākslas vidusskolas maksas sagatavošanās kursus reflektantiem vidējās profesionālās mākslas izglītības programmās.

Mērķauditorija: pamatskolu 9. klašu skolēni un absolventi ar vai bez priekšzināšanām un vidusskolu 12.klašu izglītojamie un absolventi ar vai bez priekšzināšanām

Izglītojamie iegūst un nostiprina pamatiemaņas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un darbā materiālā.

iepazīstas ar uzņemšanas prasībām Valmieras Mākslas vidusskolā, iegūst informāciju par Valmieras Mākslas vidusskolas izglītības programmām.

Kursi notiek no februāra  līdz aprīlim, vienu reizi nedēļā (6 mācību stundas): sestdienās pl. 10.00 -14.30

Vecāku līdzfinansējuma maksa par 6 kontakstundām nedēlā (24 kontaktstundām mēnesī)  noteikta EUR 36.90 mēnesī.