Skolotāji

Atbildīgā par visiem kursiem – Inese Andersone 

Informācijai: inese.andersone@valmiera.edu.lv;

            Tālr.: 20216721  un 26181088.

 

Skolotāji bērniem un jauniešiem

Ineta Perova – Mākslas kursi bērniem

Karīna Vītiņa – Mākslas kursi bērniem un jauniešiem

Dace Brizauska – Mākslas kursi bērniem un jauniešiem

Silvija Melnūdre – Mākslas kursi jauniešiem

Gija Karāne – Mākslas kursi jauniešiem

Lāsma Lopatko – Mākslas kursi bērniem

 

Pasniedzēji kursos pieaugušajiem

Inese Andersone – Zīmēšana

Iveta Gudeta – Gleznošana, Kaligrāfija un Datorgrafika

Zane Melnace-Priedniece – Keramika

Māra Nadziņa – Tērpa dizains, tehnoloģijas un šūšana, un Tekstilmozaīkas pamati

Kristīne Zemļicka-Brālēna – Porcelāna apgleznošana

Zigmunds Kazanovskis – Fotogrāfija un foto pamati