Iestāties

Dokumentu pieņemšanas 2. kārta norisināsies NO 19. LĪDZ 30. AUGUSTAM šādos laikos:

                                                                           P. 10 – 16

                                                                           O. 13 – 19

                                                                           T. 10 – 16

                                                                           C. 13 – 19

                                                                           P. 10 – 16

 

 ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS “VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA”:

                                         –    1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās pamatizglītības 1. vai 2.klasē);

                                         –    1.vsk. klasē uzņem izglītojamos no 15 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās vai profesionālās izglītības programmās).

 

Jāiesniedz šādi dokumenti:

– vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (var aizpildīt uz vietas);

– medicīnas izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;

– izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

– foto 2 gb. 3 x 4cm.

 

Maksa mēnesī/ vecāku līdzfinansējums EUR 14.20. Nodarbības notiek vairākas reizes nedēļā, atbilstoši VDMV stundu sarakstam.


Noteikumus par izglītojamo uzņemšanu skatīt ŠEIT