Iestāties

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA 2019./2020.m.g.

 17.06.2019. - 28.06.2019. (P.O.C.P. 10:00-16:00;  T. 13:00 - 19:00)

 01.07.2019. - 12.07.2019. (darba dienās 9:00- 15:00)

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla"  uzņem:

  • 1. klasē uzņem izglītojamos no 8 līdz 9 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās pamatizglītības 1. vai 2.klasē)

Profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla"  (vidusskolēniem) uzņem:

  • 1.vsk. klasē uzņem izglītojamos no 15 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās vai profesionālās izglītības programmās)

Stājoties Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vecāku/ aizbildņu iesniegums, līgums (var aizpildīt uz vietas);
  • medicīnas izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
  • dIzglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • foto 2 gb. 3 x 4cm.

Programmas maksa mēnesī/ vecāku līdzfinansējums EUR 14.20.


Noteikumus par izglītojamo uzņemšanu skatīt ŠEIT