Iestāties

Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla”  uzņem:

  • 1. klasē uzņem  izglītojamos no 8-9 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās pamatizglītības 1. vai 2.klasē)

Profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla"  (vidusskolniekiem) uzņem:

  • 1.vsk. klasē uzņem izglītojamos no 15 gadu vecuma (līdztekus mācībām vispārējās vai profesionālās izglītības programmās)

Stājoties Valmieras Mākslas vidusskolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vecāku/aizbildņu iesniegums, līgums (var aizpildīt uz vietas);
  • medicīnas izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
  • dIzglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • foto 2 gb. 3 x 4cm 

 

Dokumentu pieņemšana Valmieras Mākslas vidusskolā Purva ielā 12, Valmierā 202.kab.

no 2018.gada  18.jūnija līdz 13.jūlijam laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00


Noteikumus par izglītojamo uzņemšanu  skatīt ŠEIT

Iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē - IESNIEGUMS IEVIRZEI