7. klases noslēguma pasākums

           Š.g. 1. jūnijā Valmieras Mākslas vidusskolā divdesmit viens 7. klases audzēknis saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” sekmīgu apguvi. Septiņu gadu laikā audzēkņi apguva pamatus zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, darbā materiālā, veidošanā, mākslas valodas pamatos, kā arī katru vasaru nostiprināja savas zināšanas un prasmes plenēra praksē. Audzēkņi ar saviem darbiem regulāri piedalījās Valmieras Mākslas vidusskolas rīkotajās izstādēs, veiksmīgi startēja konkursos un izstādēs Latvijā un citās valstīs, saņemot diplomus un atzinības.

            Apsveicam absolventus par izturību šo septiņu gadu laikā un novēlam arī turpmāk radoši izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī aicinām turpināt apgūt mākslas izglītību profesionālā līmenī.

                                                                                    7.klases audzinātāja, skolotāja Velta Rone

                                                              

7.klases izlaidums. Foto B.A.Ozoliņa