Audzēkņu darbi izstādē "Mana ērģeļu zeme"

Svētdien, 14.oktobrī, plkst.18.00 Rīgas Doma katedrālē notika vērienīgs maratonkoncerts Otro Vēsturisko ērģeļu svētku Latvija – ērģeļu zeme ietvaros. Notikumā dalību ņems divdesmit deviņi Latvijas ērģelnieki no visiem Latvijas novadiem, kā arī solisti. Mūziķi ir apvienojušies, lai glābtu Liepājas Sv. Annas baznīcas ērģeles (1913), kuras ir trešās lielākās četru manuālu vēsturiskās ērģeles Latvijā. Ērģeles ar 56 reģistriem ir uzbūvējusi slavenā E.F.Walcker&co ērģeļbūves firma.

Projekta ietvaros būs apskatāma bērnu un jauniešu zīmējumu izstāde "Mana ērģeļu zeme", kas tapusi sadarbībā ar Latvijas mākslas skolām 2017.gadā. Izstāžu veidošanā ņēma dalību vismaz 200 bērni un jaunieši. Klausītājiem būs ekskluzīva iespēja video translācijā vērot ērģelnieku spēli pie Rīgas Doma ērģelēm. Simboliski II Vēsturisko ērģeļu svētku ietvaros Latvijas ērģelnieki aicinās ziedot šim unikālajam instrumentam, atskaņojot latviešu un ārzemju ērģeļmūziku uz Rīgas Doma baznīcas instrumenta, kas ir šo ērģeļu vecākā māsa.

Vēsturisko ērģeļu svētku mērķis ir aktualizēt un pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas izcilākajām vēsturiskajām ērģelēm, par kurām sabiedrībai ir maz zināms. 

PALDIES 5. KLASES IZGLĪTOJAMIEM PAR ĒRĢEĻU SKAŅU ATSPOGUĻOJUMU KRĀSĀS!

Paldies Valmieras mūzikas skolotājai un ērģeļniecei Līgai Ivāne, par iesaistīšanu šajā skaistajā projektā.

 

Informācija: Rīgas Doms un VDMV skolotāja Dace Brizauska 

Darbu foto: Dace Brizauska

1. darbs. Evelīna Vingre, 5.klase, "Skaņas sapnī";

2. darbs. Rūta Brence, 5.klase "Skaņu serenāde";

3. darbs. Anna Baltmane, 5.klase, "Rudens skaņas mūzikā";

4. darbs. Kristena Deine, 5.klase, "Šalc zaļais mežs";

5. darbs. Annija Bērziņa, 5.klase, "Skaņas parāde";

6. darbs. Elīna Ozola, 5.klase, "Skaņaspulksteņa atspulgā";

7. darbs. Anete Stankeviča, 5.klase, "Skaņas mūzikā";

8. darbs. Denīze Mālniece, 5.klase, "Nakts skaņas mūzikā";

9. darbs. Monta Zariņa, 5.klase, "Skaņas vibrācija";

10. darbs. Elīna  Krūmiņa, 5.klase, "Skaņas  jūras viļņos".

Foto, kur darbi kopā: Līga Ivāne

Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto
Publicitātes foto