Audzēkņu darbu izstāde “Koks”

Valmieras Kultūras centrā izstādīti Valmieras Mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla"  audzēkņu darbi, kurus vieno tēma “Koks”. Koks ir tas simbols, objekts, augs, kas mūsu uztverē ieguvis īpašu nozīmi. Latvijā koki ir vieni no skaistākajiem dabas elementiem, kā vērtējam dabas krāšņumu. Pēc koka izskata mēs atpazīstam arī gadalaiku norises apkārtējā dabā. Koks ir ieguvis arī dziļu simbolisku nozīmi gan etnogrāfisko zīmju veidolā, gan kā vēstījuma nesējs īpaši svinamos svētkos mūsu dzīvē.

Šajā izstādē audzēkņi “Kokus” ir zīmējuši, gleznojuši, veidojuši, šuvuši un darinājuši no dažādiem materiāliem. Darbu tapšanā palīdzējuši Valmieras Mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas pedagogi.

                                                                        sk. I.Andersone


 

Izstāde "KOKS"   foto I.Martinsone
Izstāde "KOKS"  foto I.Andersone
Izstāde "KOKS"  foto I.Andersone
Izstāde "KOKS"  foto I.Andersone
Izstāde "KOKS"  foto I.Andersone
Izstāde "KOKS"  foto I.Andersone
Izstāde "KOKS"   foto I.Martinsone
Izstāde "KOKS"   foto I.Martinsone