Dž. Skulmes izstādes "Mākoņgabali" atklāšana

Piektdien, 14.septembrī Valmieras Dizaina un mākslas skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem devās uz Džemmas Skulmes izstādes "Mākoņgabali" atklāšanu. Kopā bijām vairāku klašu audzēkņi - 3.klases, 4.klases, 5.klases, 6.un 7.klases. Aicinājumam kopīgi sveikt lielo mākslinieci atsaucās arī mūsu skolas absolventi.

Māksliniece uzrunāja sveicējus, sakot, ka viņa ir paklausīga Lielajam radītājam - turpinot radīt gleznas, un aicināja arī mūs ikvienu būt līdzdalīgam šajā skaistajā radīšanas procesā. No VDMV kolektīva apsveikuma vārdus teica skolotāja Inese Andersone, atminoties, ka māksliniece ar savu darbošanos ir bijusi kopā ar mums jau 80-to gados, palīdzot iekārtot izstādes,vadot diplomdarbus. Esam priecīgi, ka no Valmieras Bērnu mākslas skolas esam auguši līdz Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai. Sanākušie pedagogi un audzēkņi sveica Džemmu Skulmi ar ziediem, lūdza autogrāfus un kopīgu foto. Māksliniece atrada laiku katram teikt uzslavas un uzmundrinājuma vārdus. Mūs ļoti iedvesmo mākslinieces darbi, rosinot uz glezniecību skatīties plašāk.

I.Andersone

Foto:  Valmieras pilsētas pašvaldība

Foto: Valmieras pilsētas pašvaldība