Jāzeps Vītols mākslā

Konkursam "Ainavu parks" no Valmieras Mākslas skolas tika nosūtīti 8 audzēkņu darbi.

Konkurss tiek organizēts, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku un šogad veltīts kultūrvēsturiskajai ainavai – cilvēku veidotai, koptai videi, kas ietver mazās arhitektūras formas un izceļ Latvijas dabas skaistumu. Jāzeps Vītols dēvēja Gaujienu par savu paradīzi un no dabas smēlās iedvesmu saviem skaņdarbiem. Mūzikā tāpat kā dabā, ir gaišas un saulainas noskaņas, raibi putnu koncerti, tumši un ēnaini meža ieloki, strautiņu čalas un vēja brāzmas, atliek vien ieklausīties un iztēloties!

Klausoties Jāzepa Vītola skaņdarbu "Romance", bērni gleznoja savu oriģināldarbu par tēmu "Ainavu parks". Ainavā iekļāva arī mazās arhitektūras elementus (piemēram – tiltiņu, strūklaku, žogu, lapenīti…). Gleznojumus veica glezniecības tehnikā ar guaša krāsām.

Laureātiem bija iespēja apmeklēt "Jāzepa Vītola Mūzikas dienas" Gaujienā, 28.jūlijā, kur Ojāra Vācieša pamatskolas zālē notika pasākums "Latvijas ciltstēvs – Jāzeps Vītols".

Varēja noklausīties radošās mūzikas nometnes "Vītolēni" koncertu un pasākumā tika apbalvoti vizuālās mākslas konkursa laureāti.                      

1. vieta mazajā grupā (7-11 gadi) Valmieras Mākslas skolas audzēknei Rūtai Brencei par gleznojumu "UZ SALIŅU".

Žūrjas specbalvu saņēma Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkne Marta Irbe par gleznojumu "STRŪKLAKAS SKAŅAS".

Žūrijā darbojās Inese Lukjanoviča, Māra Kārkliņa, Dace Lazdiņa, Ineta Riepniece, Jānis Krišjānis.

Paldies 4.a un 4.b klasēm par piedalīšanos konkursa uzdevuma gleznošanā!

Paldies Mākslas skolas direktorei Inese Mētriņai par iespēju būt noslēguma pasākumā Gaujienā!

Teksts, foto un audzēkņu skolotāja: Dace Brizauska

 

Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska
Foto: Dace Brizauska