Kamišibai - pasaku ilustrācijas

VDMV profesionālās ievirzes audzēkņu darbi – pasaku ilustrācijas no 4.janvāra līdz 26.janvārim apskatāmas Valmieras Kultūras centrā.

Ilustrācijas pasakām tapa projekta "Papīra teātris KAMIŠIBAI jeb skolnieki bērniem un stāstnieks pa vidu" laikā. Projekta vadītāja Agita Lapsa un Vidzemes stāstnieki oktobrī viesojās VDMV un stāstīja dažas pasakas mūsu profesionālās ievirzes programmas skolēniem. Mēneša laikā skolēni radīja izteiksmīgas šo pasaku ilustrācijas. Darbs bija diezgan sarežģīts, jo katrai pasakai katrs skolēni gan zīmēja, gan gleznoja, gan veidoja un aplicēja 7-10 ilustrācijas. Šos darbus skolēni izstrādāja pedagogu Velta Rones, Daces Arājas, Madaras Bulas, Ilzes Ērgles-Vanagas, Daces Brizauskas, Silvijas Melnūdres un Ineses Andersones vadībā. Diezgan sarežģītu procesu nācās vadīt mūsu Interjera dizaina pasniedzējai Inetai Perovai, kuras 3.un 4.kursa audzēkņu grupa maketēšanā projektēja un radīja prototipus KAMIŠIBAI pasaku kartona kārbas – koferīšus. Tiem ir jābūt gana kompleksiem, lai tajos varētu  glabāt un arī demonstrēt gatavās pasaku ilustrācijas. Darbu atlases rezultātā tika izvēlēts 4.kursa audzēknes Marta Ozolas dizainētais pasaku koferītis. 

Stāstnieku žūrija projekta laikā izvēlējās 4 pasaku ilustrāciju komplektus, kurus ar dizaina firmas "Artifex plus" palīdzību pavairoja. Pasaku ilustrāciju maketēšanā tikai arī iesaistīta dizainere, kura izstrādāja digitālo noformējumu pasaku ilustrācijām un stāstu grāmatiņai.

VKC skatāma labākā daļa no radītajām pasaku ilustrācijām. Esam izstādījuši ilustrācijas pasakām "Kastanis", "Rausis", "5 brīnuma amatnieki", "Ozols, kas izdāļāja zīles", "Medus un mušas". Izstādē skatāms arī gala rezultāts – gatavais pasaku komplekts ar pasaku koferīti.

Informāciju sagatavoja, foto: Inese Andersone

Foto: Inese Andersone
Foto: Inese Andersone
Foto: Inese Andersone
Foto: Inese Andersone