MĀKSLAS_VALODA

Šī gada 5.oktobrī Valmieras Mākslas vidusskolā/skolas zālē tikāmies/satikāmies – MĀKSLAS VALODĀ – iepazīstot VMV profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla 2016./17.m.g. noslēguma darbu prezentācijas Mākslas valodā, - prezentētāji: ALĪNA LOHINA - „ŪDENS. LAIKA ATSKAITE”, SABĪNE TOČA - „MIRKLIS KVADRĀTĀ”, PAULA ĀDAMSONE - „TRIEPIENS”, KARĪNA KOLENDO - „+48 GRĀDI PĒC CELSIJA”, KATRĪNA PUĶE - „CAUR VIDEO” -akcentējot laikmetīgās mākslas valodu, izteiksmes līdzekļus un veidus, - notverot laikmeta sajūtu arī individuāli emocionālā skatījumā.

Vienojošais izvēlētā noslēguma darbu tēma – ATRASTS ARHĪVĀ. Svarīgākie tēmu/noslēguma darbus raksturojošie atslēgas vārdi: LAIKMETĪGĀ MĀKSLA, PURVĪŠA BALVA, METAFORA, ATSPULGS, VĒSTĪJUMS, TEHNOLOĢIJAS.

PALDIES: VMV absolventēm par atsaucību, ieinteresētību un atvēlēto laiku, kā arī pasākuma apmeklētājiem – septīto, sesto un piekto klašu audzēkņiem, audzinātājām un atbalstītājiem - skolai.

 

* VMV – MĀKSLAS VALODAS pasākums (ceturtais gads) radīts/veidots kā iedvesmas avots skolas esošajiem audzēkņiem, - iedvesmotāju lomu atvēlot iepriekšējā mācību gada skolas absolventiem – bijušajiem septītās klases audzēkņiem.

 

                                                                                  Indra Cālīte - Mākslas valodas pamatu skolotāja


 

Mākslas_valoda
Mākslas_valoda
Mākslas_valoda
Mākslas_valoda
Mākslas_valoda
Mākslas_valoda
Mākslas_valoda
Mākslas_valoda