Projekts VECĀKU NEDĒĻA

Šogad, nedēļu pirms Mākslas mēneša , VDMV profesionālās ievirzes mācību programmā pirmo reizi notika Atvērtās mācību stundas. Uz šīm stundām varēja pieteikties VDMV skolēnu vecāki, iepriekš izvēloties kādu mācību priekšmetu un stundu laiku.  Viss projekts bija vērsts uz to, lai skolēnu vecāki labāk saprastu, kādi mēs esam, kas notiek mācību stundās, gūtu dziļāku izpratni kāds ir skolas ”mikroklimats”.

Šogad pieteicās 22 vecāki, kuru bērni mācās VDMV no 1.klases līdz 6.klasei. Viņi piedalījās zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, darbs materiālā, animācijas, veidošanas un keramikas stundās.

Lūk atgriezeniskās saites anketā sniegtās atbildes:

 1. Vai bijāt apmierināti ar savu izvēli un piedalīšanos?- 67% -ļoti apmierināti, 33.3%-apmierināti
 2. Vai guvāt dziļāku izpratni un ieskatu VDMV mācību darbā un skolas "mikroklimatā"?-
  • protams;
  • jā;
  • radās nojausma, kā tiek vadīts darbs klasē. Jauki, ka varēju pati izveidot savu darbiņu.
  • jā, labāk sapratu, kā norit mācību darbs un kā stundā jūtas meita.
  • Noteikti, pie reizes atcerējos kā pati mācījos mākslas skolā.
  • jā, nedaudz vairāk sapratu, kā notiek stunda.
  • jā, es labprāt atnāktu 1x semestrī! Bērnam patiess prieks, teica, lai nāku biežāk! Arī citiem bērniem cita enerģija, ka kāda mamma atnākusi!
 3. Vai ieteiktu arī citus gadus rīkot šādu iepazīšanās nedēļu?- 100% “JĀ!”

Savukārt citos ieteikumos saņēmām novēlējumu- “Uz priekšu!”

Pateicamies Jums vecāki, ka atradāt laiku saviem bērniem! Atradāt laiku apliecināt mums un viņiem, ka esat gatavi atbalstīt viņus un mūs radošajā darbā!

Pateicamies skolotājiem, kas piekrita būt skolotāji arī skolēnu vecākiem!

Lai Jums visiem radošs aprīlis kā Mākslas mēnesis! Priecīgus svētkus! Tiksimies nākamajā VECĀKU NEDĒĻĀ!

VDMV logo