Tumša nakte, zaļa zāle

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā par tradīciju kļuvušas tā saucamās "tautu naktis". Pirmā bija Ēģiptes nakts (2017.g.), tad Japānas nakts  (2018.g.), bet šogad  profesionālās ievirzes izglītības programmas 2.līdz 7.klašu audzēkņi tika aicināti uz  pasākumu ar nosaukumu "Tumša nakte, zaļa zāle", kas veltīts Latvijas kultūras un tradīciju izzināšanai, Latvijas 100 gadu jubilejas ietvaros. 

Pasākumā piedalījās ap 150 dalībnieku - gan pamatskolēni, gan vidusskolēni, pedagogi un uzaicinātie viesi no Valmieras Muzeja.  Audzēkņiem sadaloties grupās bija jādodas uz Purva taku, kurā bija izveidotas vairākas piedzīvojumu telpas: Purva bridēji, Meža mednieki, maldugunis, Sprīdīša dārgumu raktuves, Vēju savaldīšana, Mežā saukšana (kliegšana), Pirts. Kad visi laimīgi bija Purvu izbriduši un Pirtī nopērti atkal balti, grupas devās uz darbnīcām. Radošo darbnīcu vadītāji- skolotāji un Muzeja darbinieki ar pilnu atdevi novadīja deviņas darbnīcas 8 grupām. Darbnīcās audzēkņi darināja mūzikas rīkus, dekoratīvās saktas, puzurus, jostu, dejoja un dziedāja, cepa cepumus, ilustrēja tautasdziesmas, minēja senvārdus un pētīja, kas aug latviešu dārziņos.  5 pasākuma stundas aizlidoja nemanot.

Liels paldies visiem skolas pedagogiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā, vadīšanā un atbalstīšanā, paldies skolas administrācijai, saimnieciskajiem darbiniekiem un direktorei. Paldies Valmiera Muzeja darbiniekiem Gunai, Albertam, Agnesei, abām Indrām un Vitai. Pateicība vidusskolas audzēkņu grupai, kuri palīdzēja sagatavoties pasākumam, bija grupu gidi un darbnīcu palīgi. Īpašs paldies arī mūsu foto dizaina skolotājiem un audzēknei par pasākuma fotografēšanu. 

                                                                          Direktores vietniece I.Andersone

VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā
VDMV pasākumā