VALSTS KONKURSS

Valmieras Mākslas vidusskolā š.g. 2.aprīlī notika profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” valsts konkursa III kārta. 2015./2016.m.g. Valsts konkursa tēma bija „No tēla līdz dizainam". Konkursa tēma aptver mākslu un dizainu vienojošus aspektus – pētniecību, stilizāciju, formveidi, mākslai un dizainam atšķirīgo, veicinot izglītojamo  telpiskās domāšanas attīstību un prasmi izmantot dažādus materiālus ideju īstenošanā.

Konkursa dalībnieki izstrādāja dizaina piedāvājumu konkrētam priekšmetam/iem, izmantojot uzdevumā noteikto ierosmes avotu – informācijas lapas par izlozēto Latvijas putnu – dižraibo dzeni, lielo čaksti, melno stārķi vai zaļo vārnu.

Valmieras Mākslas vidusskolu konkursā pārstāvēja 5.klases izglītojamās – Alise Šarkovska, Rebeka Keita Miķelsone, Katrīna Pogule un Madara Sīmane, kuras konkursam gatavoja skolotājas Inese Andersone un Velta Rone.

Konkursa dalībnieces
Valmieras Mākslas vidusskolas dalībnieku izstrādātais makets
Dizaina idejas apraksts, skices