Valsts konkurss

Šī gada 23.martā Valmieras Mākslas vidusskolā notika Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Konkursā piedalījās 146 audzēkņi no 27 Vidzemes reģiona mākslas skolām. Šogad konkursa tēma bija ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā, kas ļāva pilnveidot audzēkņu zināšanas par grāmatu – teksta vizualizēšanas veidiem, uzbūves principiem, iesējumiem, teksta un attēla attiecībām, ilustrācijas atbilstību dažādām mērķauditorijām. Kamēr audzēkņi pildīja konkursa uzdevumu – dzejoļa ilustrāciju grāmatiņā, viņu pedagogi iepazina Valmieras Mākslas vidusskolu un noklausījās mākslas zinātnieka A.Leiša lekciju “Māksla un kultūra Valmierā līdz 1905.gadam”.

Uz Valmieras Mākslas vidusskolu atceļoja un līdz š.g. 6.aprīlim apskatāma I kārtas darbu izstāde “Grāmatu salidojums”, kurā apskatāmas Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa I kārtas audzēkņu veidotas un ilustrētas dzejas grāmatas.

"Grāmatu salidojums"
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss
"Grāmatu salidojums"
"Grāmatu salidojums"
"Grāmatu salidojums"
"Grāmatu salidojums"