VDMV absolvē 15 audzēknes

Šogad pirmās, ar skolas jauno nosaukumu, apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla apguvi saņēma 15 audzēknes. Četras no absolventēm saņēma arī atzinību par izciliem un teicamiem sasniegumiem mācībās un dalību Valsts konkursā, savukārt pārējās absolvēja ar ļoti labiem vērtējumiem.

Jaunietes arī lieliski aizstāvēja noslēguma darbus, kas šogad rudenī tiks eksponēti Valmieras vecajā ūdenstornī (Kr. Valdemāra ielā 1). Tā būs laikmetīgās mākslas izstāde. Šobrīd turpinās jauniešu darbs pie izstādes Mākslas valodas pamatu skolotājas Indras Cālītes vadībā.

Viennozīmīgi paldies arī skolotājām, kuras palīdzēja jaunietēm pilnveidoties un vadīja noslēguma darbu izstrādi mācību priekšmetos Mākslas valodas pamati un Kompozīcija. Paldies vecākiem, kuri atbalstīja.

Absolventēm vēlām arī turpmāk radoši izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, un paturēt prātā, ka darot to, kas patīk, cilvēks nezaudē laiku, bet to iegūst (I.Salna).

 

7. klašu audzinātāja Gita Dukure

Foto: Renāte Lapiņa, VDMV programmas Foto dizains audzēkne

Foto: Renāte Lapiņa