VMV_17 RAKSTURI

Valmieras Mākslas vidusskolā šī gada 2.jūnijā „Mazajai skolai” svarīgs notikums – profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla 2016./2017.m.g. 7.klašu izlaidums, – oficiālu iegūtās izglītības apliecinājumu saņēma 17 talantīgi un radoši jaunieši.

  7.klase – noslēdzošais posms šajā izglītības programmā, kā jau ierasts - otrajā mācību pusgadā audzēkņi strādā pie noslēguma darbiem - Kompozīcijā un Mākslas valodas pamatos. Šajā gadā abiem mācību priekšmetiem izvēlētā tēma – ATRASTS ARHĪVĀ, – ierosme tēmai – mācību ekskursiju laikā apmeklētā laikmetīgās mākslas izstāde – PAZUDIS ARHĪVĀ. ARHĪVS – tradicionāli - glabātuve, krātuve – klasificēts, sistematizēts materiāls, strukturēta kārtība, ideāla tīrība vai putekļu pārklātā aizmirstība. Mēs varam - gan PAZAUDĒT, gan ATRAST. Audzēkņi meklēja un atrada.

Arhīva tēmas atsegums kompozīcijas darbos ir tik dažāds un atšķirīgs kā paši audzēkņi, taču ir arī kaut kas vienojošs - dziļi personīgi meklējumi sevī (ROBERTS ĒRGLIS Smadzeņu kustība”, ARĪNA ŠTEFANEЯ”/”ES”), atmiņās – tuvos un dārgos cilvēkos – ģimenē (ADELĪNA MELBĀRDETētis”, ALĪNA LOHINAAtmiņu karuselis”, ANCE APSĪTEDziesma”, KARĪNA KOLENDOKrēsls”, ANNA KRŪMIŅAOmes Rožu dārzs”, SABĪNE TOČALaiva”, EMĪLIJA ŠĶILTEREBērnības svētki”), draugos (VIKTORIJA LĪGA KRUMHOLCE10. Dzimšanas diena”, ANETE LIEPIŅAAtspulgs bērnībā”). Arī profesionālā māksla kā iedvesmas avots, precīzāk, – uzmanības centrā nokļuvuši: glezniecības izteiksmes līdzeklis – triepiens (PAULA ĀDAMSONECita daba”), monumentālās glezniecības tehnika - vitrāža (LIENE ĶIRSELampa”), redīmeids (ready – made) kā inspirācijas avots laikmetīgās mākslas kontekstā (ANCE DANCE Ēna”), dizains – papīra locīšanas dažādie veidi (AMANDA KRŪMIŅAGaisma”). Makro/mikropasaule: matērija - mūžīgā un cikliski mainīgā - sataustāma un tverama (DĀRTA ZANE JĒGERETumsa”), savukārt vieliskajā - mūžīgais un izzūdošais (KATRĪNA PUĶEDomājot par arhīvu”). Visu vienojošais – ATMIŅA.

Audzēkņu kompozīcijas noslēguma darbos - gan plaknē risinātas kompozīcijas, gan telpiskas konstrukcijas, dizaina objekti. Viena no galvenajām lomām atvēlēta audzēkņu jaunradītajām inscenētajām melnbaltajām un krāsainajām fotogrāfijām un ģimenes arhīva materiāliem, grafiskajam lineārajam zīmējumam, kā arī rakstītam vēstījumam - vārdam, burtam – alfabētam. Kā arī tiek apgūti jauni materiāli, formas, tehnikas - darbu eksponēšanas veidi un telpas. Kompozīcijas noslēguma darbi parāda katra audzēkņa individualitāti, radošo domāšanu, mācību procesā iegūtās zināšanas un pilnveidotās prasmes.

Kompozīcijas un Mākslas valodas pamatu noslēguma darbu aizstāvēšana notiek klātienē, audzēknim prezentējot/uzrunājot auditoriju – vērtēšanas komisiju un klasesbiedrus. Audzēkņu prezentēšanas prasmes šogad tika īpaši izceltas un novērtētas.

Mākslas valodas pamatos noslēguma darbs - audzēkņa veidotā PREZENTĀCIJA: izvēlētās tēmas pētījums (Latvijas, Eiropas un Pasaules kontekstā), analizējums, - ko veido attēli, video fragmenti un tekstuālā daļa, secinājumi. Šogad būtisks papildinājums – Interviju sadaļa. Svarīgākie raksturojošie lielumi: LAIKMETĪGĀ MĀKSLA, PURVĪŠA BALVA, METAFORA, ATSPULGS, VĒSTĪJUMS, TEHNOLOĢIJAS.

Noslēguma darbu prezentāciju tēmas: „Ūdens. Laika atskaite”, „+48 grādi pēc celsija”, „Tumsa”, „Ēna”, „Gaisma”, „Neons”, „Instalācija”, „Stikls”, „Digitālā māksla”, „Caur video”, „Mirklis kvadrātā”, „Triepiens”, „Tumsa – lāzers”, „Modernā tēlniecība”, „Audio, skaņa”, „Dzīvnieki visapkārt”, „Skatiens. Emocijas”. Priecē jauniešu dziļais, daudzšķautņainais tēmu skatījums.

            Noslēguma darbu skates ir aizritējušas, un visi audzēkņi ir saņēmuši sekmīgus vērtējumus. Uzslavas ir pelnījuši abu septīto klašu absolventi kā kopums un katrs individuāli! Ar kādu ir notikušas brīnumainas pārvērtības tieši pēdējā mācību gadā vai pusgadā, vēl kādam dziļi personīgi atklājumi, kas ir tik svarīgi un nozīmīgi, kādam īpaši sasniegumi kādā konkrētā mācību priekšmetā vai konkursā. Savukārt trijām 7.klases audzēknēm izcilas sekmes – ALĪNAI LOHINAI, DĀRTAI ZANEI JĒGEREI un KARĪNAI KOLENDO. APSVEICAM!

ESIET ATKLĀJĒJI UN ATRADĒJI!

                                                                                      INDRA CĀLĪTE – 7.KL. AUDZINĀTĀJA, VMV

 

 

VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI
VMV_17 RAKSTURI