Skolotāji

Mācību priekšmetu skolotāji:

Inese Andersone – Keramika, Veidošana

Dace Arāja – Zīmēšanas un gleznošanas pamati

Krista Jūlija Kreišmane – Datorgrafika, Dizaina pamati un kompozīcija

Oskars Rozenblats –  Darbs materiālā

Indra Cālīte – Mākslas valodas pamati, Gleznošana

Silvija Melnūdre – Darbs materiālā, Kompozīcija, Zīmēšana

Ilze Ērgle-Vanaga – Zīmēšanas un gleznošanas pamati, Dizaina pamati, Zīmēšana

Velta Rone – Darbs materiālā, Zīmēšanas un gleznošanas pamati, Kompozīcija, Gleznošana

Kristīne Zemļicka-Brālēna – Darbs materiālā

Dace Brizauska – Zīmēšanas un gleznošanas pamati, Darbs materiālā, Kompozīcija, Gleznošana

Karīna Vītiņa – Gleznošana, Zīmēšana

Gija Karāne – Zīmēšana/ Gleznošana

Liene Bite – Zīmēšanas un gleznošanas pamati, Zīmēšana

Ineta Perova – Darbs materiālā, Kompozīcija

Lāsma Lopatko – Kompozīcija, Darbs materiālā, Veidošana, Animācija

Madara Bula – Arhitektūras pamati

Zigmunds Kazanovskis – Darbs materiālā

 

Klašu audzinātāji:

1. klasēm – Lāsma Lopatko

2. klasēm – Dace Brizauska

3. klasēm – Ilze Ērgle-Vanaga

4. klasēm – Dace Arāja

5. klasēm – Inese Andersone

6. klasēm – Silvija Melnūdre

7. klasēm – Gita Dukure

1., 2.vsk. – Kristīne Zemļicka-Brālēna