Skolotāji

Inese Andersone – zīmēšana, veidošana

Dace Arāja – darbs materiālā, kompozīcija, zīmēšana, gleznošana

Krista Jūlija Kreišmane- datorgrafika

Oskars Rozenblats –  darbs materiālā

Indra Cālīte – mākslas valodas pamati, gleznošana

Silvija Melnūdre – gleznošana, kompozīcija, zīmēšana, mākslas valodas pamati

Māra Nadziņa – darbs materiālā

Ilze Ērgle-Vanaga - zīmēšana, gleznošana

Velta Rone – kompozīcija, mākslas valodas pamati, darbs materiālā, zīmēšana, gleznošana

Kristīne Zemļicka-Brālēna – darbs materiālā

Aiga Gartmanezīmēšana

Dace Brizauska - zīmēšana, gleznošana, darbs materiālā

Katrīna Strādere - zīmēšana, gleznošana, veidošana