Par mums

Skolas ēkaValmieras Mākslas vidusskola (VMV) ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas:

Profesionālās vidējās izglītības programmas :
Profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem izglītojamos, kas ieguvuši vispārējo pamatizglītību. Izglītības programmas noslēgumā tiek izstrādāts un aizstāvēts kvalifikācijas darbs. Ja mācību procesā ir īstenotas valsts noteiktās Izglītības programmas prasības un saņemts atbilstošs kvalifikācijas eksāmena komisijas vērtējums, izglītojamie saņem Diplomu par profesionālo vidējo izglītību un 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju specialitātē.

- Apģērbu dizains
Iegūstamā kvalifikācija – Apģērbu dizaina speciālists (4-gadīga izglītības programma);  Apģērbu modelētājs (2-gadīga izglītības programma)

- Reklāmas dizains
Iegūstamā kvalifikācija – Vizuālās reklāmas dizaina speciālists (4-gadīga izglītības programma)

- Interjera dizains
Iegūstamā kvalifikācija – Interjera dizaina speciālists (4-gadīga izglītības programma);  Interjera noformētājs (2-gadīga izglītības programma)

- Metāla izstrādājumu dizains
Iegūstamā kvalifikācija – Metāla izstrādājumu dizaina speciālists (2-gadīga izglītības programma)

- Foto dizains
Iegūstamā kvalifikācija – Foto dizaina specialists (2-gadīga izglītības programma)

Profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” .
Profesionālās ievirzes programmā “Vizuāli plastiskā māksla” uzņem 2. klašu izglītojamos. Mācību ilgums 7 gadi, vidēji 8 mācību stundas nedēļā. Izglītības programmas noslēgumā izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes programmas apguvi.

Līdztekus šīm programmām VMV piedāvā dažāda veida mākslas kursus bērniem, jauniešiem.

Mākslas kursos bērniem izglītojamie dalās vecuma grupās:
- pirmsskolas vecuma bērni (5 – 6 gadi);
- 1. – 8. klase klase.
Mākslas kursi jauniešiem:
- no 9. klases.

Skolas audzēkņu darbi līdz šim atzinīgi novērtēti starptautiskos konkursos Lietuvā, Somijā, Slovēnijā, Polijā, Japānā, Taivanā, kur iegūtas medaļas un atzinības raksti.

Skolas NOLIKUMS ŠEIT

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem ŠEIT

Izglītojamo drošības noteikumi ŠEIT

Instrukcija par izglītojamo zināšanu vērtējuma skaidrojumu ŠEIT