Apģērbu dizains

Iegūstamā kvalifikācija –  Apģērbu modelētājs

izglītojamie iepazīstas ar tērpu vēsturi un stilistiku, apgūst pamatiemaņas amata mācībā. izglītojamie mācību procesā studē pasaules vadošo dizaineru kolekciju veidošanas principus, izkopj gaumi, veido savu stilu un mācās radoši veidot modes dizainu. Izglītojamie apgūst tērpu konstruēšanas pamatus un atsevišķu apģērba detaļu tehnoloģiski pareizu apstrādi, šūšanas tehnoloģiju un prasmi. izglītojamie iepazīstas ar mākslas valodas pamatiem, modes vēsturi, mācās veidot stilizētas figurālas kompozīcijas ar dekoratīvi izstrādātiem tērpu komplektiem, apgūst datorgrafikas pamatus. Tiek apgūtas tamborēšanas, izšūšanas, adīšanas un trikotāžas adīšanas iemaņas, izglītojamie iepazīstas ar batiku un zīda apgleznošanu, kas palīdz veidot tērpu detaļas un aksesuārus.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.