Apģērbu dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Apģērbu modelētājs

Izglītojamie iepazīstas ar tērpu vēsturi un stilistiku, apgūst pamatiemaņas amata mācībā. Mācību procesā studē pasaules vadošo dizaineru kolekciju veidošanas principus, izkopj gaumi, veido savu stilu un mācās radoši veidot modes dizainu. Apgūst tērpu konstruēšanas pamatus un atsevišķu apģērba detaļu tehnoloģiski pareizu apstrādi, šūšanas tehnoloģiju un prasmi. Izglītojamie iepazīstas ar mākslas valodas pamatiem, modes vēsturi, mācās veidot stilizētas figurālas kompozīcijas, ar dekoratīvi izstrādātiem tērpu komplektiem, apgūst datorgrafikas pamatus. Tiek apgūtas tamborēšanas, izšūšanas, adīšanas un trikotāžas adīšanas iemaņas, izglītojamie iepazīstas ar batiku un zīda apgleznošanu, kas palīdz veidot tērpu detaļas un aksesuārus.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Mākslas vēsture; Dizaina vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Profesionālā saskarsme; Uzņēmējdarbības pamati; Sabiedrības un cilvēka drošība; Datorgrafika; Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija; Kompozīcijas pamati; Burtu mācība un lietišķā grafika; Specialitātes kompozīcija; Modes vēsture; Rokdarbi un batikas pamati; Modelēšana un konstruēšana; Šūšanas tehnoloģijas.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Apģērbu modelētājs var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona; var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu modelēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.