Apģērbu dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Apģērbu dizaina speciālists

Izglītības procesā apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas apģērbu modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Mācās zīmēt skices, ievērojot modes tendences un stilus, izprot ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus, veidot un modelēt piegrieztnes, pārzināt un pielietot materiālus un tehnoloģijas.

Apģērbu dizaina nodaļas izglītojamie iepazīstas ar tērpu vēsturi un stilistiku, apgūst pamatiemaņas darbam modelēšanā un konstruēšanā, šūšanas tehnoloģijā, kā arī rokdarbos, batikā, zīda apgleznošanā un trikotāžas adīšanā ar mašīnu. Izglītojamie mācību procesā studē pasaules vadošo dizaineru kolekciju veidošanas principus, izkopj gaumi, veido savu stilu un mācās radoši veidot modes dizainu. Kompozīcijas stundās izglītojamie iepazīstas ar cilvēka figūras stilizāciju. Izglītojamie apgūst datorgrafikas pamatus, izstrādā modes zīmējumus, izmantojot datorgrafikas iespējas.

Izglītības programmas apguvi izglītojamie apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Sabiedrība un cilvēku drošība; Burtu mācība un lietišķā grafika; Kulturoloģija; Dizaina vēsture; Mākslas un stilu vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Kompozīcijas pamati; Specialitātes kompozīcija; Fotomācība; Datorgrafika; Rokdarbi un batikas pamati; Šūšanas tehnoloģijas; Modelēšana un konstruēšana; Kvalifikācijas prakse.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Apģērbu dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona; var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

Visās programmās tiek apgūti vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda; Angļu valoda; Krievu valoda; Matemātika; Informātika; Fizika; Ekonomika; Literatūra; Latvijas un pasaules vēsture; Sports.