Apģērbu dizains

                       Iegūstamā kvalifikācija – Apģērbu dizaina speciālists

Izglītības procesā apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas apģērbu modes dizaina jomā, izstrādājot jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus. Mācās zīmēt skices, ievērojot modes tendences un stilus, izprot ķermeņa mēru sakarības, proporcijas, apjomus, veidot un modelēt piegrieztnes, pārzināt un pielietot materiālus un tehnoloģijas.

Apģērbu dizaina nodaļas izglītojamie iepazīstas ar tērpu vēsturi un stilistiku, apgūst pamatiemaņas darbam modelēšanā un konstruēšanā, šūšanas tehnoloģijā, kā arī rokdarbos, batikā, zīda apgleznošanā un trikotāžas adīšanā ar mašīnu. Izglītojamie mācību procesā studē pasaules vadošo dizaineru kolekciju veidošanas principus, izkopj gaumi, veido savu stilu un mācās radoši veidot modes dizainu. Kompozīcijas stundās izglītojamie iepazīstas ar cilvēka figūras stilizāciju. izglītojamie apgūst datorgrafikas pamatus, izstrādā modes zīmējumus, izmantojot datorgrafikas iespējas.

Izglītības programmas apguvi izglītojamie apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.