Foto dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Foto dizaina speciālists

Divu gadu programma (ar iegūtu vidējo izglītību).

Izglītojamie mācību un prakses laikā apgūst prasmes fotogrāfisku attēlu izstrādes un izgatavošanas jomā, mācās sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus fotogrāfiskus produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.

Kādus specialitātes mācību priekšmetus skolā apgūst?

Mākslas vēsture; Dizaina vēsture; Zīmēšana; Gleznošana; Fotogrāfijas vēsture; Profesionālā saskarsme; Uzņēmējdarbības pamati; Sabiedrības un cilvēka drošība; Datorgrafika; Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija; Kompozīcijas pamati; Burtu mācība un lietišķā grafika; Specialitātes kompozīcija; Specialitātes datorgrafika; Foto tehnoloģijas; Lietišķā grafika; Scenogrāfija.

Ko var darīt pēc skolas absolvēšanas?

Foto dizaina speciālists ir nodarbināts fotogrāfisku attēlu izstrādes un izgatavošanas jomā, sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus fotogrāfiskus produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm. Foto dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona (pašnodarbināts komersants), var veikt individuālo komercdarbību; var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, un web dizaina komercsabiedrībās, grupās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, valsts un pašvaldības iestādēs, veicot vizualizēšanas un konsultēšanas funkcijas.