Foto dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Foto dizaina  speciālists

Mācību ilgums - 2 gadi

Izglītojamie mācību un prakses laikā apgūst prasmes fotogrāfisku attēlu izstrādes un izgatavošanas jomā, mācās sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus fotogrāfiskus produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.