Iestāties

Dokumentu pieņemšanas 2. kārta norisināsies NO 19. LĪDZ 30. AUGUSTAM šādos laikos:

                                                                           P. 10 – 16

                                                                           O. 13 – 19

                                                                           T. 10 – 16

                                                                           C. 13 – 19

                                                                           P. 10 – 16

 

 ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

                                         –     ar pamatskolas izglītību, mācību ilgums 4 gadi

                                                APĢĒRBU DIZAINS

                                                REKLĀMAS DIZAINS

                                                INTERJERA DIZAINS

                                                MULTIMEDIJU DIZAINS

                                          –     ar vidējo izglītību, mācību ilgums 2 gadi

                                                (pilna laika mācības, bez vecuma ierobežojuma)

                                                APĢĒRBU DIZAINS

                                                INTERJERA DIZAINS

                                                FOTO DIZAINS

                                                METĀLA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS

 

Jāiesniedz šādi dokumenti:

 – iesniegums (aizpilda uz vietas);

 – iepriekš iegūtās izglītības dokuments (apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vispārējo vidējo izglītību) un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu). Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, papildus pievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu.

– izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

– medicīnisko izziņu par izglītojamā veselības stāvokli;

– foto (3 gab. 3x4cm);

– profesionālās ievirzes izglītību apliecinošs izglītības dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu) (nav obligāts, bet vēlams);

 

Sīkāka informācija pa tālruni 64207372.

Noteikumus par izglītojamo uzņemšanu skatīt ŠEIT