Iestāties

DOKUMENTU   PIEŅEMŠANA 2019./2020.m.g.

 17.06.2019. - 28.06.2019. (P.O.C.P. 10:00-16:00;  T. 13:00 - 19:00)

 01.07.2019. - 12.07.2019. (darba dienās 9:00- 15:00)

ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

•           ar pamatskolas izglītību, mācību ilgums 4 gadi

             - APĢĒRBU DIZAINS

             - INTERJERA DIZAINS

             - REKLĀMAS DIZAINS

             - MULTIMEDIJU DIZAINS

•           ar vidējo izglītību, mācību ilgums 2 gadi

             - APĢĒRBU DIZAINS

             - INTERJERA DIZAINS

             - FOTO DIZAINS

             - METĀLA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS

Stājoties Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums (var aizpildīt uz vietas);
  • Iepriekš iegūtās izglītības dokuments (apliecība par pamatizglītību vai attestāts par vispārējo vidējo izglītību) un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu). Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, papildus pievieno noramtīvajos aktos noteiktā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu.
  • izglītojamā pases vai personas apliecības, vai dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • Medicīnisko izziņu par izglītojamā veselības stāvokli;
  • foto ( 3 gab. 3x4cm);
  • profesionālās ievirzes izglītību apliecinošs izglītības dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu);
  • Apliecinājumu (kopija, uzrādot oriģinālu).

Noteikumus par izglītojamo uzņemšanu skatīt ŠEIT

 

Informācija pa tālruni 64207372

http://www.vmv.lv