Iestāties

PIEŅEM DOKUMENTUS

Valmieras Mākslas vidusskolā Purva ielā 12, Valmierā 202.kab.

līdz 2017.gada 10.jūlijam darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz plkst.14.00

Dokumentus nepieņem 2017.gada 21.jūnijā

 

ŠĀDĀS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

•           ar pamatskolas izglītību, mācību ilgums 4 gadi

             - APĢĒRBU DIZAINS

             - INTERJERA DIZAINS

             - REKLĀMAS DIZAINS 

            - MULTIMEDIJU DIZAINS

•           ar vidējo izglītību, mācību ilgums 2 gadi

             - APĢĒRBU DIZAINS

             - INTERJERA DIZAINS

             - FOTO DIZAINS

             - METĀLA IZSTRĀDĀJUMU DIZAINS

Stājoties Valmieras Mākslas vidusskolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums (aizpilda uz vietas);
  • Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu);
  • dzimšanas apliecība/ ID karte/ pase (kopija, uzrādot oriģinālu);
  • bērna medicīniskā karte;
  • foto ( 3 gab. 3x4cm).

 

Iestājeksāmeni 2017.gada 11.jūlijā plkst. 10.00

Zīmēšana - klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem (formāts A3), ievērojot prasības attēlot uzstādījuma priekšmetu uzbūvi, proporcijas, telpiskumu, materialitāti.  Līdzi jāņem: dažādas cietības zīmuļi, dzēšgumija. Darba izpildes laiks- 3 stundas.

Kompozīcija  - dekoratīva krāsu kompozīcija, pēc kuras izvērtē izglītojamā ritma un krāsu izjūtu, izpildījuma precizitāti, prasmi vizuāli izteiksmīgi pasniegt savu ideju. Līdzi jāņem: zīmulis, dzēšgumija, guašas krāsas, tuša, velce, rapitogrāfi vai marķieri, lineāls.  Darba izpildes laiks- 3 stundas.

Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājeksāmenu rezultātiem, ņemot vērā arī pamatizglītības apliecības atzīmes.

Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu un iestājeksāmenu prasībām ŠEIT

Informācija pa tālruni 64207372

http://www.vmv.lv