Interjera dizains

Iegūstamā kvalifikācija – Interjera noformētājs

Interjera dizaina nodaļas izglītojamie apgūst kompozīcijas pamatus, koloristiku, iepazīstas ar interjera veidošanas un ergonomikas likumsakarībām, apgūst datorgrafiku un materiālmācību. Mācību laikā izglītojamie padziļināti apgūst mūsdienīga interjera veidošanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas.Izglītojamie apgūst krāsu mācības un krāsu psiholoģijas pamatus, iepazīstas ar kompozīcijas izteiksmes līdzekļiem, apgūst dažādus burtu veidus un rakstības paņēmienus un to pielietojumu, iepazīstas ar interjera veidošanas pamatiem, apgūst maketēšanu, apgūst fotomācības un video veidošanas pamatus.

Izglītības programmas apguvi audzēkņi apliecina, izstrādājot kvalifikācijas darbu.